GC-ARHI-ICON_2
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_2
1. Συνέργεια Σημαίνει:

συμμετοχή σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία προκαλείται από μια άλλη επιχείρηση, την κυβέρνηση, ένα φυσικό πρόσωπο ή άλλη ομάδα.

2. Ο κίνδυνος Συνέργειας

σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός σε περιοχές με αδύναμη διακυβέρνηση ή/και όπου οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι διαδεδομένες. Ωστόσο, ο κίνδυνος συνέργειας υφίσταται σε κάθε τομέα και σε κάθε χώρα.

3. Η Απαίτηση για Σεβασμό

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με την 1η Αρχή του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και τις Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) περιλαμβάνει την αποφυγή της συνέργειας, που πέραν των ίδιων άμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτελεί έναν άλλο τρόπο, διακινδύνευσης σε ανάμιξη σε ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4. Ο Κίνδυνος Ισχυρισμού περί Συνέργειας

μειώνεται -αλλά δεν εξαλείφεται- όταν η επιχείρηση διαθέτει μια συστηματική διαχειριστική προσέγγιση αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που καλύπτουν τις επιχειρηματικές σχέσεις του φορέα. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν ή να μετριάζουν τους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους οποίους η επιχείρηση ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε συνάρτηση με τα προϊόντα, τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες της.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΙΑ

ΠΡΑΞΗ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

(Παράλειψη Πράξης) από μια επιχείρηση ή ένα φυσικό πρόσωπο που λειτουργεί ως εκπρόσωπος επιχείρησης, η οποία «βοηθά» (διευκολύνει, νομιμοποιεί, συνδράμει, παροτρύνει, κλπ.) κάποιον άλλο να διαπράξει, με κάποιο τρόπο, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

και

ΕΠΙΓΝΩΣΗ

Aπό μέρους της επιχείρησης ότι η πράξη ή παράλειψη θα μπορούσε να παράσχει μία τέτοια βοήθεια.
Ηνωμένα Έθνη17η Αρχή των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Οι περισσότερες εθνικές δικαιοδοσίες απαγορεύουν τη συνέργεια στην τέλεση ενός εγκλήματος και κάποιες από αυτές προβλέπουν την ποινική ευθύνη των επιχειρήσεων, καθώς και αστικές αγωγές στη βάση της συμμετοχής της επιχείρησης στην προκληθείσα ζημία.
Ηνωμένα Έθνη17η Αρχή των Κατευθυντήριων Αρχών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Η βαρύνουσα νομολογία του διεθνούς ποινικού δικαίου υποδεικνύει ως προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση της υποβοήθησης και συνέργειας τη συνειδητή παροχή πρακτικής βοήθειας ή ενθάρρυνσης, η οποία να επηρεάζει σημαντικά την τέλεση της εγκληματικής πράξης.

Οι καταγγελίες περί συνέργειας δεν περιορίζονται σε καταστάσεις στις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί νομικά υπεύθυνη για τη συμμετοχή της σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από άλλη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και άλλοι φορείς ενδέχεται να καταγγείλουν μία επιχείρηση για συνέργεια σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα περιστάσεων, όπως είναι η περίπτωση μιας επιχείρησης που εμφανίζεται να επωφελείται από την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από άλλο φορέα ενώ είναι δυνατό να ασκήσουν πιέσεις στην επιχείρηση για να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο. Ορθότερη είναι η οπτική σύμφωνα με την οποία, μόνη η παρουσία μιας επιχείρησης σε μία περιοχή και η καταβολή φόρων εκεί όπου τελούνται κατάφωρες και συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν αρκεί για να προσδώσει στην επιχείρηση την έννοια του συνεργού στις παραβιάσεις αυτές. Ωστόσο, ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες έχουν διαφορετική άποψη και ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις στις επιχειρήσεις να διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο σε τέτοιες περιστάσεις.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Όταν μια επιχείρηση παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες που γνωρίζει ότι θα χρησιμοποιηθούν για την τέλεση της παραβίασης.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Όταν μια επιχείρηση επωφελείται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμη και αν δε τις συνδράμει ή δεν τις προκαλεί.

ΣΙΩΠΗΡΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ

Όταν η επιχείρηση τηρεί σιωπηρή ή αδρανή στάση σε συστηματικές ή διαρκείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. (Πρόκειται για τον πλέον αμφιλεγόμενο τύπο συνέργειας και είναι ελάχιστα πιθανόν να οδηγήσει σε νομική ευθύνη).

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_2

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ Η ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Η επιχειρηματική λογική για την ανάληψη δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η συνέργεια είναι ίδια με εκείνη της 1ης Αρχής. Τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικά όσο αλλάζουν η φύση και η έκταση της επιχειρηματικότητας. Κάθε παράγοντας διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο και είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να έχουν επίγνωση των πρόσφατων παραγόντων που έχουν αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ζήτημα που τις αφορά.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων οδήγησε στην επέκταση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων σε χώρες που στο παρελθόν δεν είχαν επαφή με τις παγκόσμιες αγορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες αυτές έχουν χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και/ή η ικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει τα εν λόγω θέματα είναι περιορισμένη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος των επιχειρήσεων όσον αφορά τον σεβασμό και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ικανότητα του κράτους να αντιμετωπίσει τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει μειωθεί. Ως αποτέλεσμα, σημειώνεται σταθερή αποξένωση των πολιτών προς τους δημόσιους θεσμούς που θεσπίστηκαν για να τους υπηρετούν. Μη κυβερνητικές οργανώσεις παντός τύπου και μεγέθους δημιουργήθηκαν για να καλύψουν το κενό, επηρεάζοντας προοδευτικά, τόσο τη δημόσια πολιτική όσο και τη θεματολογία των αγορών. Σε αυτές περιλαμβάνονται νέες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία και την εταιρική λογοδοσία.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Η ανάγκη για διαφάνεια στην επιχειρηματική πρακτική έχει επισημανθεί τόσο λόγω της παγκοσμιοποίησης, της αναβάθμισης των συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών και ορισμένων πρόσφατων προβλημάτων στον τομέα των επιχειρήσεων. Η πρόοδος στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών σε παγκόσμια κλίμακα, σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αποκρύψουν τυχόν κακές ή αμφισβητούμενες πρακτικές.

ΕΓΚΛΗΜΑ

Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διεθνές έγκλημα, μπορεί να προκύψει συνέργεια εφόσον: η επιχείρηση συνέβαλε στην τέλεση της εγκληματικής πράξης, η βοήθεια έχει ουσιαστική επίπτωση στην τέλεση του εγκλήματος και η επιχείρηση γνώριζε ότι οι πράξεις της θα βοηθούσαν την τέλεση του εγκλήματος ακόμη και εάν δεν είχε την πρόθεση να τελεστεί το έγκλημα.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι κρατικές επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι, επειδή αποτελούν τμήμα του κράτους, μπορούν να έχουν άμεση ευθύνη, βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_2

Μια αποτελεσματική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρμόζουσα επίδειξη της δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν (όχι όμως και να εξαλείψουν) τον κίνδυνο συμμετοχής τους σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω της αναγνώρισης και απόδειξης ότι έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για να αποφύγουν τη συμμετοχή.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΩΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ
Έχει η επιχείρηση προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες στις οποίες επιχειρεί, ή σκοπεύει να επιχειρήσει, ώστε να εντοπίσει τον κίνδυνο εμπλοκής σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πιθανών επιπτώσεων της επιχειρηματικής της δράσης στην κατάσταση αυτή;
MS4lMjAlQ0UlOTElQ0UlQkUlQ0UlQjklQ0UlQkYlQ0UlQkIlQ0YlOEMlQ0UlQjMlQ0UlQjclQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0UlOTUlQ0UlQjglQ0UlQkQlQ0UlQjklQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0YlOEQlMjAlQ0UlQTAlQ0UlQkIlQ0UlQjElQ0UlQjklQ0YlODMlQ0UlQUYlQ0UlQkYlQ0YlODU=
Διαθέτει η επιχείρηση ρητά εκπεφρασμένες πολιτικές για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται στην ίδια αλλά  σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της;
Mi4lMjAlQ0UlOEUlQ0YlODAlQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQkUlQ0UlQjclMjAlQ0UlQTAlQ0UlQkYlQ0UlQkIlQ0UlQjklQ0YlODQlQ0UlQjklQ0UlQkElQ0YlOEUlQ0UlQkQ=
Έχει η επιχείρηση καθιερώσει κάποιο σύστημα παρακολούθησης/εντοπισμού για να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή;
My4lMjAlQ0UlOUElQ0UlQjElQ0UlQjglQ0UlQjklQ0UlQUQlQ0YlODElQ0YlODklQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0UlQTMlQ0YlODUlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQUUlQ0UlQkMlQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODIlMjAlQ0UlQTAlQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQjElQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0UlQkIlQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQjglQ0UlQjclQ0YlODMlQ0UlQjclQ0YlODI=
Η επιχείρηση συμμετέχει ενεργά σε ανοικτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών;
NC4lMjAlQ0UlQTMlQ0YlODUlQ0UlQkMlQ0UlQkMlQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODclQ0UlQUUlMjAlQ0UlQTMlQ0UlQjUlMjAlQ0UlOTElQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0UlQjklQ0YlODclQ0YlODQlQ0YlOEMlMjAlQ0UlOTQlQ0UlQjklQ0UlQUMlQ0UlQkIlQ0UlQkYlQ0UlQjMlQ0UlQkY=
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί την επιρροή της επί εκείνου που κάνει την παράβαση; Εφόσον η επιχείρηση δε διαθέτει επαρκή επιρροή, υπάρχει τρόπος να την αυξήσει (π.χ. μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) ή άλλων κινήτρων ή μέσω της συνεργασίας με άλλους φορείς);
NS4lMjAlQ0UlODYlQ0YlODMlQ0UlQkElQ0UlQjclQ0YlODMlQ0UlQjclMjAlQ0UlOTUlQ0YlODAlQ0UlQjklQ0YlODElQ0YlODElQ0UlQkYlQ0UlQUUlQ0YlODIlMjA=
Διαθέτει η επιχείρηση σαφή πολιτική ώστε να διασφαλίζει ότι οι κανονισμοί ασφαλείας δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Αυτό ισχύει είτε στην περίπτωση που διαθέτει τη δική της ασφάλεια, είτε έχει αναθέσει την ασφάλεια σε τρίτους, ή στην περίπτωση που η ασφάλεια παρέχεται από το Κράτος.
Ni4lMjAlQ0UlOUMlQ0UlQUQlQ0YlODElQ0UlQjklQ0UlQkMlQ0UlQkQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTQlQ0UlQjklQ0UlQjElQ0YlODclQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0YlODElQ0UlQjklQ0YlODMlQ0UlQjclQ0YlODIlMjAlQ0UlOTglQ0UlQjUlQ0UlQkMlQ0UlQUMlQ0YlODQlQ0YlODklQ0UlQkQlMjAlQ0UlOTElQ0YlODMlQ0YlODYlQ0UlQjElQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0UlQjElQ0YlODI=
Aπό τον τερματισμό των επιχειρηματικών σχέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα;
Ny4lMjAlQ0UlOUElQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQUMlQ0UlQkIlQ0UlQkYlQ0UlQjklQ0YlODAlQ0UlQjElMjA=
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ:
των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων για τη χρήση βίας (π.χ. τις Βασικές Αρχές του Ο.Η.Ε. για τη χρήση βίας και όπλων από όργανα επιφορτισμένα με την επιβολή του νόμου και τον Κώδικα του Ο.Η.Ε. για τη συμπεριφορά των στελεχών που είναι επιφορτισμένα με το καθήκον επιβολής του νόμου)·
MS4lMjAlQ0UlQTMlQ0UlOTUlQ0UlOTIlQ0UlOTElQ0UlQTMlQ0UlOUMlQ0UlOUYlQ0UlQTM=
Σαφών διασφαλίσεων, εφόσον παρέχεται οικονομική ή υλική στήριξη σε δυνάμεις ασφαλείας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι αυτές δε θα χρησιμοποιηθούν σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Mi4lMjAlQ0UlOTglQ0UlOTUlQ0UlQTMlQ0UlOUMlQ0UlOUYlQ0UlOTglQ0UlOTUlQ0UlQTQlQ0UlOTclQ0UlQTMlQ0UlOTc=
Σε κάθε συμφωνία με τις δυνάμεις ασφαλείας, ότι η επιχείρηση δε θα αποδεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση της διεθνούς νομοθεσίας για τα δικαιώματα του ανθρώπου.
My4lMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTAlQ0UlOTklQ0UlQTMlQ0UlOTclQ0UlOUMlQ0UlOTElQ0UlOUQlQ0UlQTMlQ0UlOTc=
Iδιωτική και δημόσια, των συστηματικών και διαρκών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
NC4lMjAlQ0UlOUElQ0UlOTElQ0UlQTQlQ0UlOTElQ0UlOTQlQ0UlOTklQ0UlOUElQ0UlOTc=
Συνεχείς, εντός και εκτός της επιχείρησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο κατά το προ-επενδυτικό στάδιο όσο και μετά από την πραγματοποίηση της επένδυσης·
NS4lMjAlQ0UlOTQlQ0UlOTklQ0UlOTElQ0UlOTIlQ0UlOUYlQ0UlQTUlQ0UlOUIlQ0UlOTUlQ0UlQTUlQ0UlQTMlQ0UlOTUlQ0UlOTklQ0UlQTM=
Eντός της επιχείρησης για γνωστά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρισκόμενα στη σφαίρα επιρροής της·
Ni4lMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTUlQ0UlOTElQ0UlOTklQ0UlQTMlQ0UlOTglQ0UlOTclQ0UlQTQlQ0UlOUYlQ0UlQTAlQ0UlOUYlQ0UlOTklQ0UlOTclQ0UlQTMlQ0UlOTc=
Eκείνων των λειτουργιών εντός της επιχείρησης που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συνδεθούν με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενδεχομένως ακόμη και στο προ-επενδυτικό στάδιο διερεύνησης και σχεδιασμού και όπου μπορεί να υπάρχουν ευκαιρίες για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
Ny4lMjAlQ0UlOTUlQ0UlOUQlQ0UlQTQlQ0UlOUYlQ0UlQTAlQ0UlOTklQ0UlQTMlQ0UlOUMlQ0UlOUYlQ0UlQTM=
Tων επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, που συνίσταται σε μια ανάλυση των λειτουργιών της προτεινόμενης επένδυσης και των πιθανών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα (επιδιωκόμενων και μη επιδιωκόμενων) στην κοινότητα ή περιφέρεια·
OC4lMjAlQ0UlOTQlQ0UlOTklQ0UlOTUlQ0UlOUUlQ0UlOTElQ0UlOTMlQ0UlQTklQ0UlOTMlQ0UlOTclMjAlQ0UlOTElQ0UlOUUlQ0UlOTklQ0UlOUYlQ0UlOUIlQ0UlOUYlQ0UlOTMlQ0UlOTclQ0UlQTMlQ0UlOTclQ0UlQTM=
Εσωτερικών «λειτουργικών κινδύνων» σε καταστάσεις μετά την επένδυση. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται εξέταση κάποιων λειτουργιών όπως προμήθειες, υλικοτεχνική υποστήριξη, σχέσεις με την κυβέρνηση, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον, πωλήσεις, μάρκετινγκ και προώθηση.
OS4lMjAlQ0UlOTUlQ0UlQTMlQ0UlQTQlQ0UlOTklQ0UlOTElQ0UlQTMlQ0UlOTc=