GC-ARHI-ICON_5
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_5
1. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ:

Mια μορφή εκμετάλλευσης που αποτελεί παραβίαση ενός εκ των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτό αναγνωρίζεται και ορίζεται από διεθνή όργανα.

Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται με την “απασχόληση των νέων” ή την “εργασία των φοιτητών”. Η κατάργηση της παιδικής εργασίας αποτελεί δεδηλωμένη πολιτική της διεθνούς κοινότητας και σχεδόν όλων των κυβερνήσεων.

2. O όρος «ΠΑΙΔΙ»

καλύπτει όλα τα κορίτσια και τα αγόρια ηλικίας κάτω των 18 ετών, δεν απαιτείται όλα τα άτομα κάτω των 18 ετών να απομακρυνθούν από την εργασία. Οι βασικοί κανόνες με βάση τα διεθνή πρότυπα διακρίνουν σε τι συνίσταται η αποδεκτή ή μη αποδεκτή εργασία για τα παιδιά σε διαφορετικές ηλικίες και στάδια ανάπτυξής τους.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΟΕ)

1. ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

(Σύμβαση 138 για το Κατώτερο Όριο Ηλικίας)

  • Το όριο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερο των 15 ετών.
  • Η εργασία σε μικρότερες ηλικίες επιτρέπεται για μεταβατικές περιόδους και σε χώρες όπου οι οικονομικές και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις είναι λιγότερο ικανοποιητικές, όπου το κατώτατο όριο ηλικίας για συνήθη απασχόληση είναι τα 14 χρόνια και για «ελαφριά εργασία» τα 12 έτη.
  • Το κατώτερο όριο ηλικίας για επικίνδυνη εργασία είναι υψηλότερο, στα 18 έτη για όλες τις χώρες.

2. ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ.

(Σύμβαση 182 για Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών)

  • Όλες οι μορφές δουλείας, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης και εμπορίας παιδιών, δέσμευσης εργασίας για χρέη, καταναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας καθώς και της χρησιμοποίησης παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, της χρήσης, η προμήθειας ή προσφοράς ενός παιδιού με σκοπό την πορνεία, για την παραγωγή παιδικής πορνογραφίας ή για πορνογραφικούς σκοπούς.
  • Η χρήση, η προμήθεια ή παροχή τέκνου για παράνομες δραστηριότητες, ιδίως για την παραγωγή και τη διακίνηση ναρκωτικών.
  • Εργασία που ενδέχεται να βλάψει την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των παιδιών λόγω της φύσης της ή των συνθηκών υπό τις οποίες ασκείται.

Η Σύμβαση υπ’ αριθ. 182 είναι ρητά συμπληρωματική της Σύμβασης υπ’ αριθ. 138 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για άλλες μορφές παιδικής εργασίας.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_5
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων που διαθέτουν εκτεταμένες εφοδιαστικές αλυσίδες προμηθειών και υπηρεσιών, όπου η οικονομική εκμετάλλευση των παιδιών, ακόμη και από εταιρικό συνεργάτη, μπορεί να βλάψει την εικόνα του εμπορικού σήματος της επιχείρησης και να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία και τη χρηματιστηριακή αξία.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΖΗΜΙΑ

Για τη σωματική, κοινωνική, πνευματική, ψυχολογική και πνευματική ανάπτυξη, διότι πραγματοποιείται πολύ νωρίτερα απ’ ότι θα έπρεπε. Η παιδική εργασία στερεί από τα παιδιά την παιδική τους ηλικία και την αξιοπρέπειά τους. Τους στερεί το δικαίωμά τους για εκπαίδευση και πολλές φορές τα χωρίζει από την οικογένειά τους. Παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι πιθανόν να παραμείνουν αναλφάβητα και να μην αποκτήσουν ποτέ τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βρουν εργασία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης οικονομίας. Κατά συνέπεια η παιδική εργασία οδηγεί στη δημιουργία ανειδίκευτων και χωρίς εκπαίδευση εργαζομένων και θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές βελτιώσεις των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Αλλά λόγω της ηλικίας τους και του γεγονότος ότι εξακολουθούν να μεγαλώνουν και να αποκτούν γνώσεις και πείρα, έχουν ορισμένα διακριτά δικαιώματα, ως παιδιά. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν την προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εργασία που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική τους και που ενδέχεται να δυσχεράνει την ανάπτυξή τους ή να εμποδίσει την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Η πολυπλοκότητα του θέματος της παιδικής εργασίας σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζουν το ζήτημα με ευαισθησία και χρειάζεται να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες είναι δυνατό να εξαναγκάσουν τα εργαζόμενα παιδιά σε πιο καταχρηστικές μορφές εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την 5η Αρχή, ο στόχος όλων των επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η κατάργηση της παιδικής εργασίας στη σφαίρα επιρροής τους.

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_5
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

1. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ

Η ευαισθητοποίηση και κατανόηση των αιτίων και των συνεπειών της παιδικής εργασίας αποτελεί το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας. Επιχειρήσεις που προμηθεύονται από συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας με γεωγραφικά απομακρυσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες πρέπει να επαγρυπνούν ιδιαίτερα. Ωστόσο, παιδική εργασία υφίσταται επίσης, αν και λιγότερο εμφανώς, σε ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, όπως για παράδειγμα, σε ορισμένες κοινότητες μεταναστών.

2. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αυτό σημαίνει να εντοπιστούν τα ζητήματα και να καθοριστεί κατά πόσον η παιδική εργασία αποτελεί πρόβλημα εντός της επιχείρησης. Η διαπίστωση τυχόν χρήσης παιδικής εργασίας μπορεί να είναι δύσκολη, παραδείγματος χάριν, στην περίπτωση που λείπουν έγγραφα ή αρχεία, οπότε οι επιχειρήσεις μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αξιοποιήσουν τις τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις οργανώσεις για την ανάπτυξη ή τις αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Εθνών για να βοηθήσουν στη διαδικασία αυτή.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Εφόσον εντοπιστεί ένα περιστατικό παιδικής εργασίας, τα παιδιά πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο εργασίας και να τους παρέχονται βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συχνά την εγγραφή των παιδιών σε σχολεία και την παροχή εναλλακτικών λύσεων για την παραγωγή εισοδήματος για τους γονείς ή τα μέλη της οικογένειας που βρίσκονται πάνω από το κατώτατο όριο ηλικίας για εργασία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι χωρίς στήριξη, τα παιδιά μπορεί να υποχρεωθούν σε χειρότερες συνθήκες, όπως η πορνεία καθώς και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου τα παιδιά αποτελούν τους αποκλειστικούς φορείς εισοδήματος, η άμεση απομάκρυνσή τους από την εργασία ενδέχεται να επιτείνει παρά να άρει τις κακουχίες τους.

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

του πλαισίου δραστηριοποίησης ως προς τη χώρα, περιοχή, τομέα οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα παιδικής εργασίας και να αντιδρούν ανάλογα με τις πολιτικές και διαδικασίες.

MS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQUQlQ0YlODclQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjBFJUNGJTgwJUNFJUFGJUNFJUIzJUNFJUJEJUNGJTg5JUNGJTgzJUNFJUI3

για το κατώτατο όριο ηλικίας των εθνικών εργατικών νόμων και κανονισμών και, όποτε η εθνική νομοθεσία είναι ανεπαρκής, να λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα.

Mi4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTQlQ0UlQjclQ0YlODElQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQlMjAlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0YlODIlMjAlQ0UlQTAlQ0UlQjUlQ0YlODElQ0UlQjklQ0UlQkYlQ0YlODElQ0UlQjklQ0YlODMlQ0UlQkMlQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0YlODIlMjA=
επαλήθευσης της ηλικίας στις διαδικασίες προσλήψεων.
My4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTclQ0YlODElQ0UlQjclQ0YlODMlQ0UlQjklQ0UlQkMlQ0UlQkYlQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0UlQjklQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQlMjAlQ0UlOTUlQ0YlODAlQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQkElQ0UlQjUlQ0UlQUYlQ0YlODIlMjAlQ0UlOTUlQ0UlQkIlQ0UlQjUlQ0UlQjMlQ0UlQkElQ0YlODQlQ0UlQjklQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0YlODIlMjAlQ0UlOUMlQ0UlQjclQ0YlODclQ0UlQjElQ0UlQkQlQ0UlQjklQ0YlODMlQ0UlQkMlQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0YlODI=

μια γενικευμένη πολιτική κατά της πρόσληψης παιδιών ηλικίας κάτω των 18 ετών, διότι θα απέκλειε τους πάνω από το νόμιμο όριο ηλικίας απασχόλησης από αξιοπρεπείς ευκαιρίες εργασίας.

NC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTElQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0YlODYlQ0UlQjUlQ0YlOEQlQ0UlQjMlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

για την απομάκρυνσή από την εργασία παιδιών κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας σε περίπτωση εντοπισμού στο χώρο εργασίας.

NS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOUIlQ0UlQjElQ0UlQkMlQ0UlQjIlQ0UlQUMlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjAlQ0UlOUMlQ0UlQUQlQ0YlODQlQ0YlODElQ0UlQjElMjA=

στην αναζήτηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και σε πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Ni4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTIlQ0UlQkYlQ0UlQjclQ0UlQjglQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQ=

σε υπεργολάβους, προμηθευτές και άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας.

Ny4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTElQ0YlODMlQ0UlQkElQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQlMjAlQ0UlOTUlQ0YlODAlQ0UlQjklQ0YlODElQ0YlODElQ0UlQkYlQ0UlQUU=

και να εφαρμόσουν μηχανισμούς εντοπισμού παιδικής εργασίας.

OC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTElQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0YlODAlQ0YlODQlQ0YlOEQlQ0UlQkUlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

να διασφαλιστεί ότι οι μισθοί που καταβάλλονται για τους ενήλικες λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες τόσο αυτών όσο και των οικογενειών τους, στις περιπτώσεις που οι μισθοί δεν καθορίζονται με συλλογικές διαπραγματεύσεις ή με τον καθορισμό κατώτατου μισθού.

OS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTAlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQlMjAlQ0YlOEUlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQjU=
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

με άλλες επιχειρήσεις, κλαδικές ενώσεις και οργανώσεις εργοδοτών για να αναπτύξουν μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σε ολόκληρο τον κλάδο καθώς και να δημιουργούν σχέσεις  συνεργασίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις αρχές επιβολής του νόμου, τις επιθεωρήσεις εργασίας κ.λ.π.

MS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTMlQ0YlODUlQ0UlQkMlQ0YlODAlQ0YlODElQ0UlQUMlQ0YlODQlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjA=

ή να συμμετέχουν σε μια ομάδα δράσης ή επιτροπή για την παιδική εργασία εντός της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης εργοδοτών σε τοπικό, κρατικό ή εθνικό επίπεδο.

Mi4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTMlQ0YlODUlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQUUlQ0YlODMlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

και να συνδράμουν το σχεδιασμό της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των προγραμμάτων συμβουλευτικής για τα εργαζόμενα παιδιά καθώς και προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων για τους γονείς των εργαζόμενων παιδιών.

My4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTUlQ0YlODAlQ0UlQkYlQ0YlODMlQ0YlODQlQ0UlQjclQ0YlODElQ0UlQUYlQ0UlQjYlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

και να υποστηρίξουν την δημιουργία προγραμμάτων συμπληρωματικής υγείας και διατροφής για τα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από επικίνδυνη εργασία και να παρέχουν ιατρική περίθαλψη για τη θεραπεία παιδιών προσβεβλημένων από επαγγελματικές ασθένειες και υποσιτισμό.

NC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTUlQ0UlQkQlQ0UlQjglQ0UlQjElQ0YlODElQ0YlODElQ0YlOEQlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=