GC-ARHI-ICON_6
UN GLOBAL COMPACT

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ;

GC-ARHI-ICON_6
1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ορίζεται η μεταχείριση ατόμων με διαφορετικό τρόπο ή λιγότερο ευνοϊκά, λόγω των χαρακτηριστικών τους, που όμως δεν σχετίζεται με τα προσόντα τους ή τις απαιτήσεις από τη φύση της θέσης εργασίας.

2. ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

…αυτά τα χαρακτηριστικά συνήθως περιλαμβάνουν τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνική καταγωγή, την κοινωνική προέλευση, την ηλικία, την αναπηρία, την κατάσταση λόγω προσβολής από τον ιό HIV/AIDS, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ωστόσο, η 6η Αρχή επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εξετάσουν και άλλα χαρακτηριστικά , λόγω των οποίων μπορεί να προκύψουν διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία. Αυτές περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην απασχόληση και σε συγκεκριμένες εργασίες, τις προαγωγές καθώς και την κατάρτιση και την επαγγελματική καθοδήγηση.

ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΨΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 1. Προσλήψεις
 2. Αποδοχές
 3. Ώρες εργασίας και ανάπαυσης/ διακοπές μετ’ αποδοχών
 4. Προστασία της μητρότητας
 5. Μονιμότητα
 6. Αναθέσεις εργασίας
 7. Αξιολόγηση των επιδόσεων και της προόδου
 8. Κατάρτιση και ευκαιρίες
 9. Προοπτικές απασχόλησης
 10. Κοινωνική ασφάλιση
 11. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ;
 • Σε πολλές χώρες, υπάρχουν πρόσθετοι τομείς διακρίσεων στο χώρο εργασίας, όπως η ηλικία, η κατάσταση λόγω προσβολής από τον ιό HIV και ο γενετήσιος προσανατολισμός, που λόγω ειδικών συνθηκών αποκτούν αυξανόμενη σημασία.
 • Οι διακρίσεις στην εργασία προκύπτουν σε μια σειρά παραμέτρων και μπορεί να αποτελέσουν πρόβλημα τόσο σε αγροτικές και γεωργικές επιχειρήσεις όσο και σε αστικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.
 • Μη εφαρμογή διακρίσεων στην απασχόληση σημαίνει απλώς ότι οι εργαζόμενοι έχουν επιλεγεί με βάση την ικανότητά τους να κάνουν συγκεκριμένη εργασία και ότι δεν υπάρχει διάκριση, αποκλεισμός ή προτίμηση για άλλους λόγους.
 • Οι εργαζόμενοι που υφίστανται διακρίσεις στην εργασία στερούνται ευκαιριών και παραβιάζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους. Αυτό επιδρά άμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα αλλά συγχρόνως επηρεάζει αρνητικά τη μεγαλύτερη συμβολή που αυτά θα μπορούσαν να παρέχουν στην κοινωνία.
ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Οι διακρίσεις μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση όσο και στην αντιμετώπιση των εργαζομένων μετά την ένταξή τους στην εργασία.

 • ΑΜΕΣΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νομοθεσία, οι κανονιστικές ρυθμίσεις ή οι πρακτικές αναφέρουν ρητώς λόγους όπως το φύλο ή τη φυλή ως βάση κατάργησης της ισότητας των ευκαιριών.
 • ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι κανόνες ή οι πρακτικές έχουν φαινομενική ουδετερότητα αλλά στην πραγματικότητα οδηγούν σε εξαιρέσεις. Η έμμεση αυτή διάκριση συχνά υφίσταται ανεπίσημα στη στάση και τις πρακτικές, οι οποίες μπορεί να διαιωνίζονται εντός των οργανισμών αν δεν τεθούν υπό αμφισβήτηση.
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
  Οι διακρίσεις μπορεί επίσης να έχουν πολιτιστικές ρίζες, κάτι το οποίο απαιτεί πιο εξειδικευμένη προσέγγιση.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_6

Από επιχειρηματική άποψη, οι διακρίσεις δεν έχουν νόημα, ούτε παράγουν οφέλη, αντίθετα συχνά:

 • Οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις που είναι δυνητικά επιβλαβείς για το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της επιχείρησης και εντός της κοινότητας.
 • Περιορίζουν την πρόσβαση σε μια ευρύτερη δεξαμενή ταλέντων και, ως εκ τούτου, στις ικανότητες και τις δεξιότητές τους.
 • Αποτελούν πλήγμα που επηρεάζει την απόδοση των ατόμων και των ομάδων μέσα στην επιχείρηση και προκαλεί φαινόμενα έντονης δυσαρέσκεια που παράγεται ως αποτέλεσμα της διάκρισης.
 • Οδηγούν σε χαμένες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και υποδομών που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εταιρική ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας.
 • Απομονώνουν τον εργοδότη από την ευρύτερη κοινότητα ιδιαίτερα όταν όλο και περισσότερο, οι απόφοιτοι και οι νέοι υπάλληλοι αξιολογούν τις επιχειρήσεις με βάση τις κοινωνικές πολιτικές και τη δεοντολογία τους για την εργασία.
 • Είναι δυνατό να βλάψουν τη φήμη μιας επιχείρησης, επηρεάζοντας ενδεχομένως την κερδοφορία και τη χρηματιστηριακή αξία.

Από τη θετική πλευρά, η ποικιλομορφία και η ενσωμάτωση στο χώρο εργασίας μπορούν να παραγάγουν θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, τα άτομα και τις κοινωνίες, κάτι το οποίο μπορεί:

 • Να βελτιώσει την παραγωγικότητα,
 • Να αποτελέσει πηγή καινοτομίας,
 • Να διευκολύνει τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων,
 • Να ενισχύσει την ικανοποίηση των πελατών και των εταιρικών συνεργατών,
 • Να ανοίξει την πόρτα σε ή να διατηρήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

GC-ARHI-ICON_6
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

1. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ

Tο σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, τοπικής και εθνικής.

2. ΝΑ ΘΕΣΠΙΖΟΥΝ ΜΕΤΡΑ

Προώθησης της ισότητας, με πλήρη γνώση της διαφορετικότητας ως προς τις γλώσσες, την κουλτούρα και τις οικογενειακές καταστάσεις που παρουσιάζει το εργατικό δυναμικό. Για παράδειγμα οι εργαζόμενοι με αναπηρίες μπορεί να έχουν ειδικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν, όπου είναι εφικτό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες (π.χ. κατάρτισης και ανέλιξης) με τους συναδέλφους τους.

3. ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ

Την απόκτηση κατανόησης των διαφόρων μορφών διακρίσεων και πώς αυτές επηρεάζουν το εργατικό δυναμικό, από όλα τα στελέχη και τους προϊσταμένους. Για παράδειγμα, οι γυναίκες αποτελούν ένα αυξανόμενο ποσοστό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού αλλά σταθερά αμείβονται χαμηλότερα από τους άνδρες συναδέλφους τους.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την εξάλειψή τους στο χώρο εργασίας:

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες μέσω των οποίων τα προσόντα, οι δεξιότητες και η εμπειρία να καταστούν η βάση για την πρόσληψη, τοποθέτηση, κατάρτιση και ανέλιξη του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα.

MS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOUElQ0UlQjElQ0UlQjglQ0UlQjklQ0UlQjUlQ0YlODElQ0YlOEUlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

την ευθύνη για τα θέματα ισότητας στην απασχόληση σε υψηλό επίπεδο, να εκδίδουν σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για το σύνολο της επιχείρησης που να κατευθύνουν σε πρακτικές ισότητας στην απασχόληση και να συνδέουν την ανέλιξη του προσωπικού με την επιθυμητή επίδοση στον τομέα της ισότητας στην απασχόληση.

Mi4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTElQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0UlQjglQ0UlQUQlQ0YlODQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

κάθε περίπτωση χωριστά ώστε να αξιολογούν κατά πόσο μια διάκριση απαιτείται από τη φύση της θέσης εργασίας και να αποφεύγουν τον ορισμό προσόντων που συνεπάγονται συστηματική δυσμενή μεταχείριση ορισμένων ομάδων.

My4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTUlQ0UlQkUlQ0UlQjUlQ0YlODQlQ0UlQUMlQ0UlQjYlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

επικαιροποιημένα μητρώα σχετικά με τις προσλήψεις, την κατάρτιση και την προαγωγή, τα οποία να παρέχουν μία διαφανή εικόνα των ευκαιριών για τους εργαζομένους και της εξέλιξής τους εντός του οργανισμού.

NC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTQlQ0UlQjclQ0YlODElQ0UlQkYlQ0YlOEQlQ0UlQkQ=

προγράμματα κατάρτισης για την ασυνείδητη προκατάληψη.

NS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTQlQ0UlQjklQ0UlQjUlQ0UlQkUlQ0UlQUMlQ0UlQjMlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

διαδικασίες επίλυσης διαφορών, όπου εντοπίζονται διακρίσεις, με στόχο την αντιμετώπιση παραπόνων και το χειρισμό προσφυγών και να παρέχουν μέσα προσφυγής για τους εργαζομένους.

Ni4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTElQ0UlQkQlQ0UlQjElQ0YlODAlQ0YlODQlQ0YlOEQlQ0YlODMlQ0YlODMlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

των επίσημων δομών και των άτυπων πολιτιστικών ζητημάτων που μπορούν να αποτρέψουν τους εργαζόμενους από το να εγείρουν ανησυχίες και παράπονα.

Ny4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOUIlQ0UlQjElQ0UlQkMlQ0UlQjIlQ0UlQUMlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjAlQ0UlOTMlQ0UlQkQlQ0YlOEUlQ0YlODMlQ0UlQjc=

στο προσωπικό κατάρτιση στις πρακτικές και πολιτικές κατά των διακρίσεων, μεταξύ άλλων με την ευαισθητοποίηση στα θέματα  αναπηρίας. Να προσαρμόζουν, όπου είναι εφικτό, το φυσικό περιβάλλον ώστε να διασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια για τους εργαζομένους, τους πελάτες και άλλους επισκέπτες με αναπηρίες.

OC4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTAlQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQUQlQ0YlODclQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQ=

προώθησης της πρόσβασης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και σε εξειδικευμένες εργασίες.

OS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTglQ0UlQjUlQ0YlODMlQ0YlODAlQ0UlQUYlQ0UlQjYlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjAlQ0UlQTAlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0UlQjMlQ0YlODElQ0UlQUMlQ0UlQkMlQ0UlQkMlQ0UlQjElQ0YlODQlQ0UlQjE=
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

και να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κλίματος ανοχής και ισότιμης πρόσβασης στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης όπως τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και οι υπηρεσίες υγείας και φροντίδας παιδιών.

MS4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlOTUlQ0UlQkQlQ0UlQjglQ0UlQjElQ0YlODElQ0YlODElQ0YlOEQlQ0UlQkQlQ0UlQkYlQ0YlODUlQ0UlQkQlMjA=

προς τις τοπικές πολιτιστικές παραδόσεις, στις εργασίες τους σε χώρες του εξωτερικού, και να εργάζονται με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και με τις κυβερνητικές αρχές για να εξασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στην απασχόληση των γυναικών και των μειονοτήτων.

Mi4lMjAlQ0UlOUQlQ0UlQjElMjAlQ0UlQTAlQ0YlODElQ0UlQkYlQ0YlODMlQ0UlQjElQ0YlODElQ0UlQkMlQ0YlOEMlQ0UlQjYlQ0UlQkYlQ0UlQkQlQ0YlODQlQ0UlQjElQ0UlQjk=