Η έκδοση του 2016 της έκθεσης των παγκόσμιων ευκαιριών επιβεβαιώνει πως η αναζήτηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων γίνεται νοοτροπία από ολοένα και περισσότερους συμμετόχους με τις επιχειρήσεις στο επίκεντρο. Η έκθεση επικεντρώνεται σε πέντε παγκόσμιους κινδύνους που δημιουργούν 15 νέες ευκαιρίες. Το σύνολο των 30 αναγνωρισμένων ευκαιριών που παρουσιάζονται στις δύο εκθέσεις μπορεί να λειτουργήσει ως οδικός χάρτης για επιχειρήσεις αλλά και κυβερνήσεις που επιλέγουν να ηγούνται της προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη.
greece_logotype_horiz_white
Loading