Η έκδοση του 2015 της έκθεσης των παγκόσμιων ευκαιριών προσφέρει μια σφαιρική καθοδήγηση των ευκαιριών που αναδύονται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς και βιώσιμου μέλλοντος. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα συν-δημιουργίας περισσότερων από 6.000 ηγετών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα από όλα τα μέρη της γης οι οποίοι έλαβαν μέρος σε αυτής της πλατφόρμας καινοτομίας που στοχεύει να δημιουργήσει ένα κοινό κώδικα μετασχηματισμού προκλήσεων σε 15 μοναδικές ευκαιρίες..
greece_logotype_horiz_white
Loading