ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ CSR HELLAS

Όλοι οι Επιχειρήσεις – Φορείς που είναι ήδη μέλη του CSR HELLAS μπορούν να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Περισσότερα...
Διαβούλευση - Διάγνωση - ΑνάπτυξηΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Περισσότερα...
Σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδοΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Περισσότερα...
Συναντήσεις μελών - Συμμετοχή σε προγράμματα - Εκπαιδευτικά ΕργαλείαΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πως μπορείτε να γίνετε Μέλος μας:
ND-Icons-02

Το CSR HELLAS έχει τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου και μέλη του μπορούν να αποτελέσουν μόνο νομικά πρόσωπα. Τα μέλη του κατατάσσονται σε Κύρια, Απλά και Συνδεδεμένα.  Τα βήματα για την εγγραφή μέλους είναι τα εξής:

  • Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους
  • Αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης στο CSR HELLAS, υπογεγραμμένη καί με την σφραγίδα της επιχείρησης / φορέα
  • Υποβολή δύο συστατικών επιστολών υπέρ του προτεινόμενου οργανισμού, από δύο ήδη εγγεγραμμένα μέλη, στο CSR HELLAS

Τα μέλη εγγράφονται ύστερα από έγκριση της αίτησης τους από το Δ.Σ.  Η τρέχουσα ετήσια συνδρομή τους, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι: 1.200€ για τα Κύρια ενώ για τα Απλά και Συνδεδεμένα μέλη είναι 600€.

ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΩΝ
ICON-main

ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ

Τα Κύρια Μέλη πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, να απασχολούν πάνω από 20 εργαζομένους. Ο κύκλος εργασιών τους θα πρέπει να είναι min. €1,5εκ. ενώ θα πρέπει να παρουσιάσουν συγκεκριμένες δράσεις ΕΚΕ.
Η αίτηση εγγραφής τους θα πρέπει να συνοδεύεται από δύο συστατικές επιστολές, από ήδη Κύρια Μέλη του CSR HELLAS.

ICON-simple

ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ

Τα Απλά Μέλη θα πρέπει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις των Κύριων Μελών και να έχουν αναπτύξει ή να ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δράσεις ΕΚΕ.

ICON-conn

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Τα Συνδεδεμένα Μέλη θα πρέπει να είναι συλλογικοί φορείς, οργανώσεις ή ΜΚΟ με στόχους σχετικούς με αυτούς του CSR HELLAS.