ΑΓΟΡΑ

Διασύνδεση ενότητας με:

GC-ARHI-ICON_10
sdg-gr-8
sdg-gr-9
sdg-gr-12
sdg-gr-17

Μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων για την οικονομική αποτελεσματικότητα κάθε επιχείρησης είναι η Αγορά δηλαδή το επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και οι σχέσεις που αναπτύσσει με τους συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές της. Θέματα όπως η διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και των συναλλαγών, η πλήρης ενημέρωση, σήμανση και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της, η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του καταναλωτή, η υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.α. βρίσκονται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής προσπάθειας βελτίωσης για αειφορία.

Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα αγορά μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

 • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
  Αγορά - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η διαφάνεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης...
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
  Αγορά - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλά όταν αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με σεβασμό...
 • ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
  Αγορά - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η Εφοδιαστική Αλυσίδα ή αλυσίδα προμηθειών αποτελεί ένα επιχειρηματικό δίκτυο δημιουργίας αξίας...
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  Αγορά - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η εφαρμογή ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλλει θετικά...
 • ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  Αγορά - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις χρειάζεται...