ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Εξοπλιστείτε για τη συμμετοχή σας σε μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα!

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα ή αλυσίδα προμηθειών αποτελεί ένα επιχειρηματικό δίκτυο δημιουργίας αξίας που περικλείει επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε διάφορα στάδια της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη διαχείριση όλων των δραστηριοτήτων που εμπλέκονται στην προμήθεια, τη μεταποίηση και την ίδια τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την υπεύθυνη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας δίνοντας έμφαση στα στάδια του σχεδιασμού και του ελέγχου της συνεργασίας, βασιζόμενες σε παγκόσμια αποδεκτά πρότυπα και δομές ελέγχου. Παράλληλα αναπτύσσουν τη δική τους τεχνογνωσία, η οποία συχνά οδηγεί σε οργανωμένες κλαδικές προσεγγίσεις διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας με σημαντικά οφέλη τόσο για αγοραστές, όσο και για προμηθευτές. Στις ενότητες που ακολουθούν το CSR HELLAS σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως οι προμηθευτές και οι αγοραστές μπορούν ο καθένας χωριστά, να συμβάλλουν στην εφαρμογή υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Περισσότερα...
Περιοχές ΕΚΕΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περισσότερα...
Πρότυπα - Οδηγίες - ΚώδικεςΥΛΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Περισσότερα...
Αγοραστών & ΠρομηθευτώνΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Περισσότερα...
Δομή - Δεοντολογία - ΔιαδικασίεςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ