ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διασύνδεση ενότητας με:

GC-ARHI-ICON_1
GC-ARHI-ICON_2
GC-ARHI-ICON_3
GC-ARHI-ICON_4
GC-ARHI-ICON_5
GC-ARHI-ICON_6
sdg-gr-1
sdg-gr-3
sdg-gr-4
sdg-gr-8
sdg-gr-17

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και ως σύνολο, τον κυριότερο εκπρόσωπο κάθε επιχείρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Αντιμετωπίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό με συνέπεια και κοινωνική συνείδηση, οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν τη φήμη της ως προτιμητέοι εργοδότες, αλλά και ενισχύουν τη δημιουργική κινητοποίηση των εργαζομένων τους στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων.

Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον Πυλώνα Εργαζόμενοι μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προβλεπτικών ενεργειών όπως:

 • ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η μη ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών εργασίας συχνά σχετίζεται με τη φτώχεια, την ανισότητα και τις διακρίσεις. Η αξιοπρεπής...
 • ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις, χρειάζεται να εστιάσουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων...
 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η ύπαρξη πολιτικών που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, η παροχή...
 • ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και...
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους για προώθηση των ίσων ευκαιριών και...
 • ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τηρούν κοινά αποδεκτά πρότυπα εργασίας σε όλη τους τη δραστηριότητα...
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενεργά μέλη των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας ευρύτερα...
 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να αποφεύγουν παραβιάσεις...
 • ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη μη συμμετοχή τους σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που...
 • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΖΕΣΘΑΙ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των εργοδοτών και...
 • ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν επίγνωση των μορφών και αιτίων της καταναγκαστικής εργασίας, καθώς...
 • ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Εργαζόμενοι - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ
  Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται με την “απασχόληση των νέων” ή...