ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο.