ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διασύνδεση ενότητας με:

GC-ARHI-ICON_7
GC-ARHI-ICON_8
GC-ARHI-ICON_9
sdg-gr-6
sdg-gr-7
sdg-gr-13
sdg-gr-14
sdg-gr-15
sdg-gr-17

Οι δραστηριότητες όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, μπορούν να έχουν επίπτωση στο φυσικό περιβάλλον. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι πολλαπλά και σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τεχνικές οικολογικού σχεδιασμού, τεχνολογίες καθαρότερης παραγωγής, παρακολούθηση του κύκλου ζωής των προϊόντων κ.α. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει ενταθεί το δημόσιο ενδιαφέρον σχετικά με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία εκτός της εξισορρόπησης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ολοκλήρωσης προβάλει ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενεές.

Η εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον πυλώνα περιβάλλον μπορεί να περιλαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και προδραστικών ενεργειών όπως: