ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ Δ/ΡΙΑΣ ΤΟΥ GLOBAL COMPACT ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ SDGs

Με αναφορές στον Πλάτωνα που είχε πει κάποτε: «Η αρχή είναι το πιο σημαντικό μέρος του έργου» θέλησε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Οικουμενικού Σύμφωνου του ΟΗΕ, κ. Lise Kingo, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Huffington Post Blog, στις 25/08/2016, να αναφερθεί στη συμπλήρωση ενός έτους από την παρουσίαση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Επίσης πρόσθεσε ότι το γνωστό μοντέλο AIDA (Attention, Interest, Desire, Action – Προσοχή-Ενδιαφέρον-Επιθυμία-Δράση) θα μπορούσε να είναι πηγή έμπνευσης και αφορμή για τη δημιουργία εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) προς τις επιχειρήσεις χωρίς την προηγούμενη από πλευράς τους ανάληψη δράσης ως προϋπόθεση, ενώ συνέχισε πως στόχος της εκστρατείας αυτής θα είναι να αποτελέσει έμπνευση για την ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων ως ηγέτιδων προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για να διαβάσετε όλη την συνέντευξη της κ. Kingo, πατήστε πιο κάτω.

Categories: SDGs and ΝΕΑ CSR HELLAS.
Key Words: Συνεργασία για τους Στόχους.