ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ IIRC O RICHARD HOWITT

Ο Richard Howitt, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίστηκε ως ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος (CEO), της παγκόσμιας οργάνωσης εταιρικών αναφορών (International Integrated Reporting Council – IIRC).

Ως ευρωβουλευτής για περισσότερα από 20 χρόνια. ο Richard Howitt, είναι ο «αρχιτέκτονας» της Οδηγίας για τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες της ΕΕ, η οποία αποτελεί, έναν από τους μεγαλύτερους μετασχηματισμούς για την ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας μέσω της δημοσιοποίησης μη-χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ανά τον κόσμο.

Ο κ. Howitt, σχολιάζοντας τον διορισμό του ως νέος διευθύνων σύμβουλος του IIRC , δήλωσε ότι «Η Ευρώπη υπήρξε η πλατφόρμα μου για τον επηρεασμό των μεγάλων διεθνών πρωτοβουλιών και διαδικασιών για περισσότερα από 20 χρόνια, φέρνοντας με σε επαφή με επιχειρήσεις, επενδυτές, φορείς χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είναι ένα μεγάλο προνόμιο να εφαρμόσω αυτήν την εμπειρία σε ένα πραγματικό διεθνή ρόλο και είμαι ενθουσιασμένος που θα συμμετέχω σε μια τέτοια δυναμική και αποτελεσματική ομάδα…».

Διαβάστε περισσότερα πιο κάτω.

Categories: ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.