ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ SDGs

Το φόρουμ της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UN General Assembly – UNGA) συζήτησε σχετικά με την κουλτούρα της ειρήνης και επέστησε την προσοχή του στη σημασία της δημιουργίας και προώθησης ενός παγκόσμιου πολιτισμού της ειρήνης, καθώς και την διατήρησή της, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η μονοήμερη συνάντηση συγκέντρωσε τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, τους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, τα μέσα ενημέρωσης, και αναγνώρισε την επέτειο της υιοθέτησης της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης για τον Πολιτισμό της Ειρήνης.

Επιπλέον συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ SDGs και τους 8 τομείς δράσης του ΟΗΕ για τον Πολιτισμό Ειρήνης. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ban Ki-moon, τα 17 SDGs «συμπυκνώνουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά» στους 8 τομείς δράσης του προγράμματος δράσης του ΟΗΕ για έναν Πολιτισμό Ειρήνης. Τα SDGs επικεντρώνονται για τους ανθρώπους, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και τις συνεργασίες.

Διαβάστε περισσότερα πιο κάτω.

Categories: GC, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί Θεσμοί.