ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ SDGs ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΖΗΤΑ Η UNESCO

Το UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), δημοσίευσε την έκθεση «Global Education Monitoring (GEM)» για το 2016, η οποία υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία πρόοδο και εξετάζει τις άμεσες και έμμεσες αναφορές στην εκπαίδευση και ειδικότερα στον Στόχο 4 της Ατζέντας 2030 SDG#4, καθώς και σε άλλους SDGs, και συζητά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται σχετικά με την παρακολούθηση της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, σε διαφορετική έκθεση με τίτλο: «Εκπαίδευση για τους ανθρώπους και τον πλανήτη: Δημιουργία για ένα Βιώσιμο Μέλλον για όλους», επισημαίνονται οι ανάγκες σε σχέση με καθέναν από τους στόχους του SDG4. Για παράδειγμα, μέχρι στιγμής μόνο 38 χώρες στον κόσμο παρέχουν δωρεάν υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση (SDG 4.2). Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, με βάση τον σημερινό ρυθμό προόδου, ο κόσμος δεν θα επιτύχει καθολική πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πριν το 2042, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν το 2059 ή στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν το 2084.

Διαβάστε για το σχετικό report πιο κάτω.

Categories: SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDGs, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Εκπαίδευση, Ποιοτική Εκπαίδευση, and Συνεργασία για τους Στόχους.