Η ΧΑΜΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Ο UNIDO

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN Industrial Development Organization – UNIDO) κυκλοφόρησε μια τριμηνιαία έκθεση που προβλέπει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα το 2016, θέτοντας σε κίνδυνο την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ιδιαίτερα για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνιση (Inclusive and sustainable Industrialization – ISID) και συγκεκριμένα δημιουργεί την ανάγκη για αναπροσαρμογή των υποστόχων του Στόχου 9 (SGD#9), ο οποίος προκρίνει τη δημιουργία ελαστικής υποδομής, για προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς εκβιομηχάνισης και για προώθηση της καινοτομίας», μέχρι το 2030.

Επιπλέον, η έκθεση προειδοποιεί ότι τα τρέχοντα πρότυπα ανάπτυξης δεν επαρκούν για την επίτευξη του SDG#9. Ακόμα προβλέπεται ότι η παγκόσμια μεταποιητική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 2,8% το 2016. Οι αναπτυσσόμενες χώρες αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση 4,7%, ενώ η μεταποιητική παραγωγή στις βιομηχανικές χώρες προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,3%. Την ανάπτυξη, κατά κύριο λόγο, θα την επιφέρει η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, χημικών προϊόντων και η κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ενώ η αύξηση στις εκβιομηχανισμένες οικονομίες, προέρχεται από την φαρμακευτική και αυτοκινητική βιομηχανία.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πιο κάτω.

Categories: SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Βιομηχανία and Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές.
Κλάδος: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες.