Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το άρθρο που ακολουθεί είναι του Δρ. David Nabarro,  Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Κλιματική Αλλαγή με τίτλο  « Η Δυναμική των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ένας χρόνος μετά».

Πριν από ένα χρόνο, οι ηγέτες 193  χωρών συναντήθηκαν και δεσμεύτηκαν για τον τερματισμό της φτώχειας, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της αδικίας.  Συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για το μέλλον για τον πλανήτη και των ανθρώπων του. Το Σχέδιο- η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη –  προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον για δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας στο σύνολό του.
 
Το να γίνουν οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη πραγματικότητα πριν το ορόσημο του 2030, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα που έχει αναλάβει ποτέ η παγκόσμια κοινότητα. Είμαι όμως  βέβαιος ότι αν ο άνθρωποι βρεθούν στο επίκεντρο όλων των δράσεων, αν η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων παραμείνει ενεργή και το πνεύμα της συνεργασίας υπερισχύσει, θα έχουμε πολλές  επιτυχίες τα επόμενα δεκατέσσερα χρόνια.
 
Είμαι αισιόδοξος χάρη στη φύση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Οι Στόχοι στηρίζονται σε τέσσερις στέρεες αρχές. Πρώτον, είναι συνδεδεμένοι και  αδιαίρετοι συνδέοντας την ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ασφάλεια. Δεύτερον,  είναι οικουμενικοί. Αφορούν κάθε άτομο παντού στον κόσμο.  Τρίτον, πρέπει να υλοποιηθούν μέσω της ανοιχτής συμμετοχής όλης της κοινωνίας. Τέταρτον, καθώς υλοποιούνται κανείς δε μπορεί να μείνει εκτός. Οι Στόχοι έχουν δημιουργήσει έναν κοινό σκοπό για την ευημερία των επόμενων γενεών, για έναν  πλανήτη που είναι έτοιμος για το μέλλον. Για τον λόγο αυτό έχουμε δει μία γρήγορη,  ισχυρή και επείγουσα αλλαγή σε όλους τους τομείς προς τις βιώσιμες πρακτικές και πολιτικές.
 
Σε αυτή την πρώτη επέτειο,  πάνω από 50 κυβερνήσεις,  αμέτρητες επιχειρήσεις, επιστήμονες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν επιταχύνει τις προσπάθειές τους για να καταστήσουν τους Στόχους κεντρικό πλαίσιο για τις πολιτικές και τις δράσεις του.
 
Σε τοπικό επίπεδο, εκατοντάδες πόλεις και δήμοι υιοθετούν τα δικά τους σχέδια για την επίτευξη των Στόχων. Χιλιάδες κοινότητες από διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας  έχουν επιταχύνει τις δράσεις τους κάτω από τη σημαία των Στόχων.
 
Όλα αυτά τα βήματα έχουν δημιουργήσει μία δυναμική για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, την πρόοδο της ισότητας των φύλων, τον μετριασμό των φυσικών καταστροφών, την αντιμετώπιση της μαζικής μετανάστευσης και τη μείωση των ανισοτήτων.
 
Τον περασμένο Ιούλιο, είκοσι δύο κυβερνήσεις παρουσίασαν στα Ηνωμένα ‘Έθνη τα πλάνα τους για τους Στόχους. Έδειξαν το  πως έκαναν τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κεντρικό πλαίσιο για την εθνική ανάπτυξη.
 
Η δυναμική πίσω από τη Συμφωνία των Παρισίων αναπτύσσεται τόσο γρήγορα – μέχρι τώρα 27 χώρες έχουν επικυρώσει τη συμφωνία- συμπεριλαμβανομένων των χωρών που εκπέμπουν τις μεγαλύτερες ποσότητες των αερίων του   θερμοκηπίου, την Κίνα και τις ΗΠΑ.
 
‘Άλλοι τομείς αναπτύσσουν επίσης μία δυναμική. Έχει υπάρξει  μία αξιοσημείωτη αλλαγή στο πως οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται δίνοντας  μεγαλύτερη προσοχή  στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική διάσταση της ανάπτυξης.
 
Είναι σαφές ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα.
 
Ωστόσο, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση των Στόχων. Οι Στόχοι περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ενέργειες  για όλους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και οι λαοί σε όλο τον κόσμο.
 
Πως θα παραμείνουμε σε αυτή την πορεία και θα δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον ;
 
Εδώ είναι που οι  πιο σημαντικοί εταίροι μας – οι λαοί –  καλούνται να διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Η  δημόσια στήριξη και η δημόσια πίεση είναι απαραίτητη για την μετατροπή των Στόχων από προσδοκία σε πραγματικότητα.  Στόχος μου είναι δύο δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο άνθρωποι να γνωρίζουν τους Στόχους μέχρι το τέλος του 2017 και ένα εκατομμύριο να γίνουν παράγοντες αλλαγής που ασκούν πίεση σε αυτούς που αποφασίζουν, που θα τους κρατούν υπόλογους μέχρι να κάνουμε τον κόσμο μας πιο βιώσιμο.
 
Τα παιδιά και η νεολαία έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο ως φορείς της κοινωνικής αλλαγής,  οι λαμπαδηδρόμοι   για ένα περισσότερο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.
 
Η πρώτη επέτειος από την υιοθέτηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία ευκαιρία να εορτάσουμε  όσα έχουμε πετύχει, να κάνουμε περισσότερα για να  γίνουν οι Στόχοι πραγματικότητα αλλά και για να ευχαριστήσουμε τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τις ομάδες της Κοινωνίας των πολιτών και τους νέους σε όλο τον κόσμο για τις προσπάθειές τους.
 
Αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι συνεχίζουν να εργάζονται για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου και ανθεκτικού κόσμου, η υλοποίηση των Στόχων στα επόμενα 14 χρόνια και η αλλαγή του σημερινού τρόπου ζωής μας είναι εφικτοί στόχοι.
 
Ας το παραδεχτούμε.  Δεν υπάρχει σχέδιο Β, γιατί δεν υπάρχει Πλανήτης Β.
Categories: SDGs and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.