ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016, στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου για την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων, την παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 και υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 22 Απριλίου 2016. Η Συμφωνία των Παρισίων θεωρείται ότι δημιουργεί ένα διαρκές, δεσμευτικό και διαφανές νομικό καθεστώς, όπου όλες οι χώρες της γης αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ περιέχει ένα μηχανισμό που προβλέπει ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να επανεξετάζουν και να αυξάνουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κάθε 5 χρόνια, προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος της κλιματικής ουδετερότητας κατά το δεύτερο μισό του αιώνα. Επισημαίνεται ότι η Συμφωνία των Παρισίων θα τεθεί σε ισχύ μόνο εφόσον τουλάχιστον 55 χώρες, που θα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν καταθέσει στον ΟΗΕ τα έγγραφα επικύρωσής της.

Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Προώθηση Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας and Συνεργασία για τους Στόχους.