4 ΝΕΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ SDGs

Φανταστείτε μια πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε, με απευθείας σύνδεση και ανά πάσα στιγμή, σχετικά με τις καλύτερες βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις σε όλο τον κόσμο – ένα μέρος που οποιοσδήποτε μπορεί να βρει νέους συνεργάτες, νέες δυνατότητες επενδύσεων ή απλά να εμπνευστεί και να αναθεωρήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες του. Αυτοί είναι οι στόχοι και οι φιλοδοξίες της πλατφόρμας της Global Solutions. H πλατφόρμα είναι το μέρος που επιχειρηματικές λύσεις για τους SDGs θα συνδέονται και κοινοποιούνται – και όπου οι παγκόσμιοι στόχοι θα μετατρέπονται σε μια νέα εποχή για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις.

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact) έχει ξεκινήσει 4 νέες πρωτοβουλίες που εκπροσωπούν συλλογικά συστηματικές λύσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο την ανακατεύθυνση χρηματοοικονομικών ροών, την προώθηση επαναστατικής καινοτομίας, τον εντοπισμό βιώσιμων λύσεων και την ενίσχυση της υποβολής εκθέσεων για τους SDGs από τις εταιρίες.

Το Global Compact καλεί επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, βιώσιμες εταιρίες και εταίρους του ΟΗΕ να ενταχθούν στις νέες αυτές πλατφόρμες και να διερευνήσουν ευκαιρίες καινοτομίας για τα SDGs.

Είσοδος σε ένα Κόσμο Επιχειρηματικών Λύσεων

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ και η Monday Morning/Sustainia έχουν δημιουργήσει την πλατφόρμα Global Solutions – ένα μέρος που ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει συγκεκριμένες ευκαιρίες και λύσεις για την προώθηση των SDGs, και πώς να λειτουργήσουν.

Κατά την διάρκεια των 3 επόμενων ετών, η πλατφόρμα θα χαρτογραφήσει και θα παρακολουθήσει τις σημαντικότερες λύσεις από όλα τα μέρη του κόσμου. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, η Sustainia έχει ηδη εντοπίσει χιλιάδες βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις από περισσότερες από 100 χώρες. Το έργο θα λάβει τώρα μία σημαντική ώθηση, με την υποστήριξη της παγκόσμιας εμβέλειας του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ με χιλιάδες επιχειρήσεις, των τοπικών δικτύων σε 80 χώρες και με τη συμμετοχή πάνω από 600 σχολών διοίκησης επιχειρήσεων που εγγράφονται στην αδελφή πρωτοβουλία για τις Αρχές της Υπεύθυνης Εκπαίδευσης στο Management (Principles for Responsible Management Education – PRME). Με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλιστεί μια πιο ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των διαθέσιμων και κλιμακούμενων λύσεων από όλους τους τομείς σε όλο τον κόσμο και θα επεκταθεί η ανοιχτή πρόσκληση για τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα να συμμετάσχουν σε αυτήν την νέα παγκόσμια πλατφόρμα.

Έταιρος: Monday Morning/Sustainia

Ενεργός Συμμετοχή (Take Action): Σύνδεση με την μεγαλύτερη πλατφόρμα του κόσμου για επιχειρηματικές λύσεις για τους SDGs.

Μάθετε Περισσότερα

Ενισχύοντας την Χρηματοοικονομική Καινοτομία

Για την επίτευξη των SDGs, οι επενδυτές χαρτοφυλακίου, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί υπό-τομείς, πρέπει να ενεργοποιηθούν σε ένα διαφορετικό επίπεδο από ό,τι σήμερα όπου νέα επενδυτικά προϊόντα και καινοτόμες προσεγγίσεις είναι απαραίτητα. Μαζί με το Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Program, Financial Initiative-UNEP FI) και τις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (Principles for Responsible Investment-PRI) – που αντιπροσωπεύουν πάνω από 1500 χρηματοοικονομικούς οργανισμούς από 50 χώρες με συνδυασμό με τα αξίας περίπου 60 τρισεκατομμύρια δολλαρίων περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται – το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, θα οδηγήσει στην αναζήτηση καινοτόμων χρηματοοικονομικών προϊόντων, που έχουν την δυνατότητα να ανακατευθύνουν δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για τις κρίσιμες υποδομές και την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων.

Έταιρος: Principles for Responsible Investments (PRI) and UNEP FI

Ενεργός Συμμετοχή (Take Action): Συμμετοχή σε αυτό το διετές πρόγραμμα για την χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης (state-of-play) ως προς τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα και προϊόντα, που ευθυγραμμίζονται με τους SDGs και παροχή βοήθειας για την χρηματοπιστωτική καινοτομία για την νέα εποχή. Γίνετε μέλος του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών.

Μάθετε Περισσότερα

Ηγετική πρωτοπορία για εταιρική λογοδοσία στην επίτευξη των SDGs

Ένα χρόνο μετά την έγκριση των SDGs, πολλές εταιρίες έχουν αρχίσει να ευθυγραμμίζουν ή να αποτυπώνουν το περιεχόμενο των εκθέσεων αειφορίας τους με τους παγκόσμιους στόχους. Με βάση το έργο των πρώτων επιχειρήσεων, που τους υιοθέτησαν, δύο διεθνή κορυφαία πλαίσια στην εταιρική βιωσιμότητα συνεργάζονται για να ενεργοποιήσουν την αναφορά στους SDGs. Θα εργαστούν από κοινού για την περαιτέρω ολοκλήρωση των αντίστοιχων πλαισίων, τη διευκόλυνση και την ανύψωση της ποιότητας της εταιρικής πληροφόρησης, που ευθυγραμμίζονται τόσο με τις 10 Αρχές του Global Compact όσο και με τους SDGs.

Για περισσότερα από 15 χρόνια, το Global Compact και το GRI, έχουν πρωτοπορήσει και συνεργαστεί στην υποστήριξη επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων αειφορίας. Το Global Compact λαμβάνει περισσότερες από 5000 Εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο σε θέματα των 10 Αρχών από περισσότερες από 160 χώρες, ενώ ο συνολικός αριθμός των εκθέσεων αειφορίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του GRI έχει υπερβεί τις 20000 σε πάνω από 95 χώρες.

Εφεξής οι δύο οργανώσεις θα συνεργαστούν για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν την εταιρική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 10 Αρχές και τους SDGs, εστιάζοντας κυρίως σε αναφορές που είναι προσβάσιμες και χρήσιμες για τις ΜμΕ, ώστε σταδιακά και αυτές να ακολουθήσουν το παράδειγμα. Μέσω της συνεργασίας με τις Αρχές για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις (Principles for Responsible Investment – PRI) και άλλες πρωτοβουλίες, η νέα εταιρική σχέση θα καταστήσει, επίσης, προτεραιότητα την περαιτέρω αύξηση της αξίας των εταιρικών δημοσιοποιήσεων για την ουσιαστική αξιοποίησή τους από την οικονομική κοινότητα.

Έταιρος: Principles for Responsible Investments (PRI)

Ενεργός Συμμετοχή (Take Action): Γίνετε μέλος του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών και του GRI, για να βοηθήσετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος των απολογισμών βιωσιμότητας.

Μάθετε Περισσότερα

Προσπάθεια για θεαματική Καινοτομία

Με το Project Breakthrough, το Global Compact και η Volans, είχαν ως στόχο να καθορίσουν μια διαφορετική και φιλόδοξη ατζέντα η οποία, έχοντας το χαρακτήρα του επείγοντος, ευθυγραμμίζεται με τις φιλοδοξίες που περιγράφονται από τους SDGs. Μέσω της συνεργασίας πρόκειται να αναδειχθούν στο προσκήνιο τα καλύτερα παραδείγματα βιώσιμης καινοτομίας σε αειφόρες επιχειρηματικές πρακτικές που στοχεύουν στην τόνωση της μετασχηματιστικής διορατικότητας και μεταφράζονται σε δεσμεύσεις εταιρικής δράσης από πλευράς εταιρικών ηγετών παγκοσμίως.

Στόχος του Project Breakthrough είναι να αποτελέσει μια βάση σύνδεσης  εταιριών με επίκαιρα θέματα έντασης τεχνολογίας όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Μεγα-δεδομένα (Big Data), Διαδίκτυο αντικειμένων (Internet of Things) και Blockchain, με στόχο την ανάδειξη και ανάπτυξη νέων και πιο βιώσιμων, συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων για το μέλλον.

Έταιρος: Volans

Ενεργός Συμμετοχή (Take Action): Γίνετε μέλος του Project Breakthrough και σχεδιάσετε το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας σας με έμφαση στην καινοτομία για  το αύριο. Γίνετε μέλος του Global Compact των Ηνωμένων Εθνών.

Μάθετε Περισσότερα

Categories: CSR Int'l News, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.