Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (BUSINESS CALL to ACTION) ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ SDGs

Η Επιχειρηματική Συμμαχία “Business Call to Action” (BCtA)1 πραγματοποίησε, στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, το 7ο ετήσιο Φόρουμ της για το 2016, στο περιθώριο της 71ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UN General Assembly – UNGA), με έμφαση στο επιχειρείν «χωρίς αποκλεισμούς» και πώς αυτό μπορεί να συμβάλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Η BCtA είναι μια πολυμερής σύμπραξη μεταξύ κυβερνήσεων και του αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ (United Nations Development Program-UNDP). Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, η BCtA παρουσίασε 2 εκθέσεις: η πρώτη, μαζί με εργαλειοθήκη, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Deloitte και το UNDP και αποσκοπεί στη παροχή βοήθειας προς τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η δεύτερη, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Global Reporting Initiative (GRI), αποσκοπεί  στη μέτρηση της συνεισφοράς των επιχειρήσεων στην επίτευξη των SDGs.

Το φόρουμ συγκέντρωσε ηγέτες από εταιρίες-μέλη της BCtA, αξιωματούχους κυβερνήσεων, δωρητές, τα Ηνωμένα Έθνη και την κοινωνία των πολιτών. Οι εταιρίες-μέλη της Συμμαχίας εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς, έτσι ώστε να βοηθήσουν στην ένταξη ατόμων στη «βάση της οικονομικής πυραμίδας» (“base of the economic pyramid” – BoP) ως καταναλωτές, παραγωγούς, προμηθευτές και διανομείς προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο να συμβάλουν στην ανάπτυξη.

Η κ. Paula Pelaez, επικεφαλής της BCtA, υπογράμμισε τις νέες δεσμεύσεις, που είχαν γίνει από τα μέλη της κατά το προηγούμενο έτος για την χωρίς αποκλεισμούς επιχειρηματικότητα. Επίσης, η κ. Magdy Martinez-Soliman, από το UNDP, κάλεσε τις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι το κοινωνικό καλό και οι υγιείς επιχειρήσεις είναι αλληλένδετα ενώ οι βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες διευκολύνουν τη δημιουργία μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ο κεντρικός ομιλητής, Jayanth Bhuvaraghan, της εταιρίας Essilor, ανέφερε ότι πάνω από 200 δις. δολάρια χάνονται κάθε χρόνο στην παραγωγικότητα, που οφείλεται σε μη διορθωμένα προβλήματα.

Επίσης τόνισε την ανάγκη τόσο για κλιμακούμενα επιχειρηματικά μοντέλα που είναι οικονομικά βιώσιμα όσο και για προσαρμογή αυτών των μοντέλων για να καλύψουν τις ανάγκες των διάφορων καταναλωτών. Επιπλέον, με την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού στις αγορές της βάσης της οικονομικής πυραμίδας (ΒοΡ), οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μία βάση πιστών καταναλωτών, σπέρνοντας τους σπόρους για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Κατά τη συζήτηση στο panel με θέμα «Μεγαλύτερες επιπτώσεις και κλίμακα για τα SDGs», που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την οργάνωση «Επιχειρήσεις που καταπολεμούν την Φτώχεια» (Business Fights Poverty), η συντονίστρια Laura Gitman, από την οργάνωση Επιχειρήσεις για Κοινωνική Ευθύνη (Business for Social Responsibility – BSR) ανέφερε ότι οι SDGs αποτελούν ένα δοκίμιο (blueprint) για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ώστε να συντονίσουν τη δραστηριότητά τους για τη βιωσιμότητα. Τα μέλη του panel, από την πλευρά τους, τόνισαν ότι οι SDGs είναι μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν από κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, μέσω του πυρήνα των επιχειρήσεων τους. Για την επίτευξη της τοπικής παραγωγής και διανομής, σημειώθηκε η ανάγκη για ένα ευνοϊκό περιβάλλον πολιτικής και μείωση των κινδύνων των περιορισμών προσφοράς και περιοριστικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν τις πολιτικές αειφορίας στο ανώτερο επίπεδο διοίκησης συνδέοντας τις αμοιβές των στελεχών με μη οικονομικούς στόχους ενώ υποστήριξαν ένθερμα των επιπτώσεων όχι μόνο στο οικονομικό αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο.

Σε ένα άλλο panel με θέμα «Στήριξη επιχειρήσεων χωρίς αποκλεισμούς μέσω της δράσης πολλών ενδιαφερόμενων μερών», με συντονιστή τον Marcos Neto (UNDP), οι ομιλητές συμφώνησαν στο ότι οι SDGs μετατρέπουν την ιδέα των συνεργασιών, από «ευκαιριακές οικονομικές διευθετήσεις» σε συνεργασίες πολυποίκιλων τομέων (multi-sector collaborations) που επικεντρώνονται σε κοινούς στόχους και κοινές αξίες. Ανέφεραν, επίσης, ότι η διαφάνεια είναι ένα δομικό στοιχείο μία στέρεας εταιρικής σχέσης. Για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη, οι εταιρίες πρέπει να συλλέξουν δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες σε κάθε χώρα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να τεκμηριώσουν συγκεκριμένες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Συζητώντας το θέμα της καθοδήγησης των επιχειρήσεων προς την αειφορία, ο από το UNDP εξήρε την έκθεση με την εργαλειοθήκη που από κοινού εκπόνησαν BCtA,  Deloitte και UNDP με τίτλο «Αχαρτογράφητα Νερά: Αναμιγνύοντας Αξία και Αξίες για Κοινωνική Επίπτωση μέσω των SDGs» (Unchartered Waters: Blending Value and Values for Social Impact Through the SDGs). Από την πλευρά του ο Robert de Jongh της Deloitte υποστήριξε ότι το επιχειρείν χωρίς αποκλεισμούς έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο και μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ την ίδια στιγμή οι SDGs δημιουργούν ένα κοινό πλαίσιο για αυτήν.

Οι ομιλητές επισήμαναν επίσης ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που ωριμάζουν σταδιακά σε θέματα επιχειρείν χωρίς αποκλεισμούς, αναφέροντας ως παραδείγματα εκείνα της πολυεθνικών και όχι μόνον εταιριών.

[1] Η Επιχειρηματική Συμμαχία “Business Call to Action” (BCtA) είναι μία πολυμερής συμμαχία μεταξύ δωρητριών κυβερνήσεων και του αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ (United Nations Development Program-UNDP), το οποίο έχει και την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης. Οι επιχειρήσεις-μέλη της  εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα «χωρίς αποκλεισμούς», ενσωματώνοντας τα άτομα στη «βάση της οικονομικής πυραμίδας» (at the “base of the economic pyramid”-BoP) ως καταναλωτές, παραγωγούς, προμηθευτές και διανομείς προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη.

Categories: CSR Int'l News, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Συνεργασία για τους Στόχους.