Η ΚΙΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs)

Η Κίνα κυκλοφόρησε το εθνικό της σχέδιο για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, το οποίο «μεταφράζει» κάθε Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), σε επιμέρους «σχέδια δράσης». Το εθνικό σχέδιο υλοποίησης αναθεωρεί την εμπειρία και τα επιτεύγματα της Κίνας στην εφαρμογή των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (Millennium Development Goals – MDGs), σημειώνει τις ευκαιρίες και προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει κατά την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες και γενικές αρχές για την εφαρμογή, αναδεικνύοντας την αξία  συνολικές προσεγγίσεις. Επίσης, στο φόρουμ του 2016 του UN High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), η Κίνα έγινε μια από τις πρώτες 22 χώρες που παρουσίασε την εθελοντική εθνική ανασκόπηση των προσπαθειών της για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Η ανασκόπηση αυτή υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της Κίνας να αυξήσει μέχρι το 2020, το κατά κεφαλήν εισόδημα από τα επίπεδα του 2010.

Categories: CSR Int'l News, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.