Ο ΟΗΕ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs)

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι-Μουν, ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας πλατφόρμας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων χρηματοδότησης για τη στήριξη της επίτευξης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η καινοτόμα Πλατφόρμα Χρηματοδότησης αποσκοπεί στον εντοπισμό και υλοποίηση πιλοτικών εργαλείων που μπορούν να οδηγήσουν σε επενδύσεις και υποστήριξη παρεμβάσεων για τους SDGs. Εν τω μεταξύ, η Παγκόσμια Τράπεζα κυκλοφόρησε ένα έγγραφο για το όραμα του 2030, προσδιορίζοντας τα βήματα για την Τράπεζα, για να υποστηριχθούν οι SDGs, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει την προώθηση του ανοικτού εμπορίου, των βιώσιμων ευνοϊκών όρων χρηματοδότησης και την υποστήριξη γεφύρωσης του χάσματος στις υποδομές ώστε να μην αποτελούν εμπόδια στην επίτευξη των στόχων.

Categories: CSR Int'l News, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Συνεργασία για τους Στόχους.