24 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs) ΓΙΑ ΤΟ 2017

Πριν από τη Συνέλευση του UN High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) για το 2017, 24 κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει το ενδιαφέρον τους για την υποβολή εθελοντικών εθνικών αναθεωρήσεων σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Το HLPF θα εξετάσει το θέμα «Η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της ευημερίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο». Οι ειδικοί στόχοι που θα αναθεωρηθούν για το 2017 είναι:

  • SDG 1: Μηδενική Φτώχεια
  • SDG 2: Μηδενική Πείνα
  • SDG 3: Καλή Υγεία και Ευημερία
  • SDG 5: Ισότητα των φύλων
  • SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
  • SDG 14: Ζωή στο νερό
  • SDG 17: Συνεργασία για τους στόχους
Categories: CSR Int'l News, SDG 1: Μηδενική Φτώχεια, SDG 14: Ζωή στο νερό, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDG 2: Μηδενική Πείνα, SDG 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, SDG 5: Ισότητα των Φύλων, SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Ζωή στο Νερό, Ισότητα των Φύλων, Καλή Υγεία & Ευημερία, Μηδενική Πείνα, Μηδενική Φτώχεια, and Συνεργασία για τους Στόχους.