ΟΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ SDGs

Τα Ηνωμένα Έθνη επιδιώκουν στα επόμενα χρόνια να μετατρέψουν τον παγκόσμιο τομέα των μεταφορών για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα οι επιχειρήσεις  αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που αναμένεται να προκύψουν από αυτή τη μετατροπή, έτσι ώστε να επωφεληθούν και ταυτόχρονα να συμβάλουν στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Μια έκθεση που υποβλήθηκε από μια υψηλού επιπέδου συμβουλευτική ομάδα προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon για τις βιώσιμες μεταφορές, διαπιστώνει ότι αυτή η μετασχηματιστική αλλαγή των βιώσιμων μεταφορών χρειάζεται ετήσιες επενδύσεις ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ενώ παράλληλα οι σχετικές προσπάθειες θα αποφέρουν εξοικονόμηση έως και 70 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2050.

Η έκθεση, με τίτλο «Κινητοποίηση Βιώσιμων Μεταφορών για την Ανάπτυξη», διαπιστώνει επίσης ότι ένα πιο βιώσιμο σύστημα μεταφορών με ενσωματωμένα τερματικούς σταθμούς λιμανιών, καλά σχεδιασμένα αεροδρόμια και κανονισμούς για αποτελεσματική συνοριακή διέλευση, θα μπορούσαν να παράγουν μια συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Categories: CSR Int'l News, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.