ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ NEWSLETTER ΤΟΥ UNODC

Το Γραφείο του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των ναρκωτικών, συνεργάζεται με το εθνικό δίκτυο Global Compact της Κολομβίας, για την καταπολέμηση της διαφθοράς, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης #16 [Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί] και #17 [Συνεργασία για τους Στόχους].

Πιο συγκεκριμένα στις 14 Οκτωβρίου 2016, το UNODC και η επιχειρηματική ηγεσία του Τοπικού Δικτύου Global Compact στην Κολομβία, ανέλαβαν να φέρουν σε επαφή εταιρείες, βασικές κυβερνητικές υπηρεσίες και μεγάλους επιχειρηματικούς φορείς και ενώσεις με στόχο την πάταξη της διαφθοράς.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν τη μείωση των ευκαιριών για διαφθορά μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την ενίσχυση των ρυθμιστικών και νομοθετικών πλαισίων για την καταπολέμησή της.

Η σύμπραξη αυτή είναι ένα παράδειγμα για το πώς η συλλογική δράση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση, στην πρόληψη και στην επίλυση του παραπτώματος της διαφθοράς. Με τη συμμετοχή μιας ομάδας εργασίας αποτελούμενη από 10 επιχειρήσεις, 10 επιχειρηματικές ενώσεις και 5 δημόσιους φορείς, οι εταίροι της σύμπραξης αναλαμβάνουν να εργαστούν για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του ιδιωτικού τομέα κατά της διαφθοράς, αναπτύσσοντας παράλληλα εργαλεία υποστήριξης της διαφάνειας, ορθές πρακτικές στις δημόσιες συμβάσεις και ακεραιότητα στις συναλλαγές.

Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνητικής υποστήριξης κατά την έναρξη ενός συλλογικού σχεδίου δράσης, μπορεί να ενισχύσει τη κύρος της σύμπραξης, να δημιουργήσει εντονότερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, και με αυτόν τον τρόπο να θέσει τις βάσεις για μελλοντική επιτυχία.

sdg-gr-16
sdg-gr-17
Categories: CSR Int'l News, GC, SDG 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Ειρήνη, Δικαιοσύνη & Ισχυροί Θεσμοί, Οργανωμένο Έγκλημα, and Συνεργασία για τους Στόχους.