ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 2η HΕLLENIC CSR CSR iNSIGHTS

Παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκέμβριου, η δυνατότητα συμμετοχής στη δεύτερη ετήσια διαδικτυακή έρευνα Hellenic CSR iNSIGHTS, που δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Μάρκετινγκ (Athens Laboratory of Research in Marketing – A.LA.R.M.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το CSR Hellas, την Direction Business Network και την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ).

Στόχος της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή του βαθμού διείσδυσης της ΕΚΕ και των αρχών της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η έρευνα απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη ΕΚΕ της εγχώριας αγοράς και μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας, επιχειρεί να αποτυπώσει τις ακολουθούμενες πρακτικές και δράσεις ΕΚΕ, καθώς και τις ευρύτερες τάσεις στο χώρο.

Σημειώνεται πως η πρώτη ετήσια έρευνα Hellenic CSR iNSIGHTS πραγματοποιήθηκε το 2015 και οδήγησε και στη σχετική έκδοση με τίτλο «Η εικόνα της ΕΚΕ στην Ελλάδα σήμερα». Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας θα ανακοινωθούν συγκεντρωτικά σε ειδική εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Direction Business Network στο τηλέφωνο 2107712400.

Categories: CSR News from Greece, Market, ΝΕΑ CSR HELLAS, and ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.