ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ KAI ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων. Δεδομένου ότι συνεισφέρουν στα 2/3 της συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και στο 85% της καθαρής ανάπτυξης στην Ευρώπη, οι ΜμΕ μπορούν να προσφέρουν πολυάριθμες ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της μαθητείας.

Παρ’ όλα αυτά, οι δυσκολίες και τα εμπόδια που συχνά αντιμετωπίζουν, όσον αφορά τη δέσμευσή τους στη μαθητεία, είναι αρκετά: υψηλά διοικητικά κόστη, έλλειψη πληροφόρησης ή/και περιορισμένοι πόροι. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Νεολαία και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Δεξιοτήτων 2016, το webinar αυτό φιλοξενεί εύρος σημαντικών συμ-μετόχων, σε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι ΜμΕ μπορούν να επωφεληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό από το θεσμό της μαθητείας.

Δηλώστε συμμετοχή στο webinar, για να μάθετε:

  • Πώς οι ΜμΕ μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εφαρμογή προγραμμάτων μαθητείας.
  • Μέσα από βέλτιστες πρακτικές, πώς οι ΜμΕ μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα τη μαθητεία και να επωφεληθούν περισσότερο από αυτήν.
  • Τις σύγχρονες τάσεις όσον αφορά τη σχέση μαθητείας-ΜμΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εγγραφείτε εδώ.

Το webinar συνδέεται άμεσα με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δεξιοτήτων 2016 και το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο BE-HAPPY και είναι ανοικτό σε όλους.

Categories: Human Resources, SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Be-Happy, PACT FOR YOUTH, Αξιοπρεπής Απασχόληση, Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση, Μαθητεία, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οικονομική Ανάπτυξη, Ποιοτική Εκπαίδευση, and Συνεργασίες.