ΈΡΕΥΝΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ MANPOWERGROUP ΓΙΑ ΤΟ A’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης1 διαμορφώνονται στο +7% και διατηρούνται σχετικά σταθερές σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

  • Οι εργοδότες στην Ελλάδα καταγράφουν επιφυλακτικά σχέδια προσλήψεων για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο έως και τον Μάρτιο του 2017. Από τους 750 εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, το 14% των εργοδοτών αναμένει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, το 12% προβλέπει μείωση και το 72% δεν αναμένει κάποια αλλαγή.
  • Οι ισχυρότερες Προοπτικές αναμένονται να καταγραφούν στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, με Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +15% και +14% αντίστοιχα. Παράλληλα, οι εργοδότες στον τομέα Εμπόριο (Χονδρική & Λιανική) καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με Προοπτικές της τάξης του +10%, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα Δημόσιο και Κοινωνικές Υπηρεσίες διαμορφώνονται στο +9%.
  • Οι Προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται στον τομέα της Μεταποίησης και στον τομέα των Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπου καταγράφονται οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης με ποσοστό 3% και -4% αντίστοιχα.
  • Οι εργοδότες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής εξακολουθούν να καταγράφουν ενθαρρυντικές ενδείξεις για τα άτομα που αναζητούν εργασία, με Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +7% για το Α’ Τρίμηνο του 2017. Οι προθέσεις προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερές τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Οι Προοπτικές Απασχόλησης για την Βόρεια Ελλάδα ανέρχονται σε ποσοστό +3%. Εμφανίζονται μειωμένες κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά βελτιώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
  • Οι εργοδότες των Μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν μια δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης της τάξης του +26%, ωστόσο, οι εργοδότες των Πολύ Μικρών επιχειρήσεων καταγράφουν αβέβαιο κλίμα προσλήψεων, με Προοπτικές της τάξης του -1%. 

 

 

1Εφεξής, όλα τα δεδομένα που σχολιάζονται είναι εποχικά προσαρμοσμένα, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά.

Categories: CSR News from Greece, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, and ΝΕΑ CSR HELLAS.