ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για το Νέο Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Εμπάργκο και Περιοριστικά Μέτρα», σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να το παρακολουθήσετε.

Το Πρόγραμμα, το οποίο ξεκινάει στις 20 Φεβρουαρίου 2017,  διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο Πρόγραμμα, το οποίο επιδιώκει να προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει πλήρως την έννοια των Εμπάργκο και Περιοριστικών Μέτρων που επιβάλλονται μεταξύ των κρατών και να εξοικειωθεί με τη σχετική νομοθεσία και περιπτωσιολογία μελετώντας περιπτώσεις και χαρακτηριστικά παραδείγματα πολυετών Εμπάργκο, έτσι ώστε να εξειδικευτεί και να είναι σε θέση να αναπτύξει μηχανισμούς διαχείρισης σχετικών καταστάσεων στον οργανισμό του.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το Πρόγραμμα δομείται σε δύο (2) εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν σε 50 ώρες εκπαίδευσης και έχουν κατανεμηθεί σε τέσσερις (4) εκπαιδευτικές εβδομάδες. Την πρώτη και την δεύτερη εκπαιδευτική εβδομάδα αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεωρία, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων (case studies), καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας, οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη συνολικά, μέσω  ενός  διαγωνίσματος  που τους ανατίθεται ηλεκτρονικά. Το χρονικό διάστημα που τους παραχωρείται για την υποβολή των απαντήσεών τους είναι 15 ημέρες.

Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια της 1ης και της 3ης εβδομάδας θα υλοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις (μία κάθε φορά) με τον εισηγητή του Προγράμματος, οι οποίες θα βιντεοσκοπούνται για να μπορούν να τις παρακολουθήσουν και οι συμμετέχοντες που δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στις συναντήσεις, σε ημέρες και ώρες που ανακοινώνονται εγκαίρως. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας και συνεργασίας με τον εισηγητή. Κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τον εισηγητή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα (FORUM). Με την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος ο σπουδαστής αποκτά Πιστοποιητικό με Τίτλο «Εμπάργκο και Περιοριστικά Μέτρα».

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017.

Categories: CSR News from Greece and ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Key Words: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα.