ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό βίντεο δημιούργησε το αδελφό γερμανικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη – ECONSENCE, καθώς ένα πιθανό σκάνδαλο στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Αυτό το βίντεο βοηθά τις επιχειρήσεις να προσδιορίσουν τις προκλήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχει μερικά πρώτα βήματα για το πώς να τα διαχειριστούν.

Το CSR HELLAS πρόκειται να ασχοληθεί ενεργά με το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σχέση του με το επιχειρείν από το 2017 και για τα επόμενα χρόνια, παράλληλα με του άλλους δύο κύριους θεματικούς άξονες που είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και η μείωση του χάσματος μεταξύ ανεργίας ιδιαίτερα των νέων και ζητούμενων δεξιοτήτων για πλήρωση θέσεων εργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ VIDEO

Categories: CSR News from Greece, GC-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Αρχή 1η: Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αρχή 2η: Μη Καταπάτηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, and ΝΕΑ CSR HELLAS.
Key Words: Προστασία Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.