ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΚΕ ΤΟΥ EGG

Στα πλαίσια της συνεργασίας του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) με το EGG, έχει δημιουργηθεί το mentoring της startup Social Plus, που είναι μια ΜΚΟ στο χώρο της υποστήριξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

H Social Plus βρίσκεται στην φάση διερεύνησης και επιβεβαίωσης μέσω έρευνας αγοράς, δυνητικού ενδιαφέροντος για την υποστήριξη των υπηρεσιών της από στελέχη CSR (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), ή Top Management με ενεργό ρόλο στον χώρο της κοινωνικής ευθύνης.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε σχετικό ερωτηματολόγιο με θέμα την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR).

Categories: CSR News from Greece, ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, and ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ.
Key Words: Καινοτομία.