“ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ”

Το 2017 θέλουμε η λέξη «βιωσιμότητα» να γίνει συνώνυμη με τη φράση «επιχειρηματική δραστηριότητα». Το όραμά μας είναι να δώσουμε ώθηση στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στις στρατηγικές ΕΚΕ και βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετούν, μέσω του Συνεδρίου “Δέσμευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη – 17 παγκόσμιοι Στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον” που συνδιοργανώνεται από το CSRHELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 2 Μαρτίου 2017 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με τις ευγενικές χορηγίες των εταιρειών ΒΙΑΝΕΞ, EY, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ΙΜΕRYS, ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, VODAFONE και υποστηρίζεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.

Categories: CSR News from Greece and ΝΕΑ CSR HELLAS.