ΣΕΙΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ITCILO

Το International Training Centre of the ILO (ITCILO) δημιούργησε μια σειρά εκπαιδεύσεων με θέμα τις “Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και την Αξιοπρεπή Εργασία, τα Διεθνή Πρότυπα Εργασίας και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:

Categories: CSR Int'l News, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, ΝΕΑ CSR HELLAS, and ΠΡΟΤΥΠΑ.
Key Words: Αξιοπρεπής Απασχόληση.