ΜΚΟ ΔΕΣΜΟΣ

Το Μη-κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, την Τετάρτη 29/3/2017, στη Γενική Συνέλευση του CSR HELLAS, παρουσίασε το έργο του. Μπορείτε να βρείτε την παρουσίασή του, πιο κάτω.

Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS.