Εκπαίδευση από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization – ILO) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “International Labour Standards and Corporate Social Responsibility: Understanding workers’ rights in the framework of due diligence” στο Τορίνο (Ιταλία) από 11 έως  Σεπτεμβρίου 2017.

Categories: GC-ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, GC-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΝΕΑ CSR HELLAS, and ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.