ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης» ξεκινάει στις 2 Οκτωβρίου 2017 και διοργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες, επιδιώκει να παρέχει στον εκπαιδευόμενο μια βασική προσέγγιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, και στη συνέχεια να προτείνει βασικά εργαλεία και μεθόδους για την ορθότερη οργάνωση της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης σε μια εταιρεία. Παρέχει μία καλή βάση εκπαίδευσης και κατανόησης του αντικειμένου σε όσους ασχοληθούν στο μέλλον με την Κανονιστική Συμμόρφωση.

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.compliance.econ.uoa.gr/

Categories: ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Key Words: ELearning.