Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα οργανώσει ημερίδα με θέμα την << Προστασία των Πληροφοριοδοτών Δημοσίου Συμφέροντος: Οδεύοντας προς ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας στην Ελλάδα >> στην Αθήνα 23- 25 Οκτωβρίου 2017 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα.

Σύντομα θα παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορέιτε να επικοινωνήσετε με την κα. Κριστίνα Τρεμόντι (Anti – Corruption Analyst, Anti – Corruption Divition, Directorate for Financial and Enterprise Affaiirs) στο +30 2131310470 ή kristina.tremonti@oecd.org

 

Categories: ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.
Key Words: Διαφάνεια.