Ημερίδες Εργασίας σχετικά με τον ρόλο των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών στη Μάχη κατά της Διαφθοράς

28,29 Νοεμβρίου 2017

Αθήνα, Ελλάδα

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποστηρίζει την υλοποίηση του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ακεραιότητας και την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τομέας Καταπολέμησης της Διαφθοράς του ΟΟΣΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Ημερίδες Εργασίας στην Αθήνα, στις 28, 29 Νοεμβρίου 2017 προκειμένου να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωησς στη μάχη κατά της διαφθοράς, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφθορά στο επιχειρηματικό πλαίσιο.
Στο Συνέδριο αυτό θα παρευρεθούν διεθνείς εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και τα κράτη μέλη του οργανισμού, εμπειρογνώμονες από την ελληνική Κυβέρνηση καθώς και έμπειροι επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, με σημαντική εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς.

Στο πλαίσιο των Ημερίδων, κυβερνητικοί εκπρόσωποι θα αναλύσουν τις εθνικές πρωτοβουλίες πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ θα παρουσιάσουν ένα συγκροτημένο σύνολο συστάσεων και προτεινόμενων μέτρων για την προώθηση της προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος, την εταιρική συμμόρφωση και τις αξιολογήσεις κινδύνων διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Τέλος, επιχειρήσεις και μέλη της κοινωνίας των πολιτών θα διαλεχθούν ως προς τον ρόλο τους στη μάχη κατά της διαφθοράς και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς πεδίου δράσης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σύνολο ή μέρος του Συνεδρίου παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως 2017 με τον κ Ανδρέα Πίκουλα an.pikoulas@gmail.com. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο παρακαλώ πολύ όπως επικοινωνήσετε με την κα Χριστίνα Τρεμόντι (kristina.tremonti@oecd.org / +302131310470) ή με την κα Claire Leger (claire.leger@oecd.org / +3314524 78 47). Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα και προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

•Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, Εδουάρδου Λο και Σταδίου, Αθήνα
•ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Agenda High Level Forum
Size : 165.7 kB Format : PDF

Categories: ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.