Το CSR HELLAS/ GCNH συμμετέχει ενεργά στην ημερίδα με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Νέες Δεξιότητες», η οποία πραγματοποιείται την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

 

Περισσότερες πληροφορίες: Παναγιώτα Λαμπροπούλου, pl@csrhellas.org

Αgenda εργαστηρίου

Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS.