– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Παρασκευή 09 Νοεμβρίου 2018

 

Με πρωτοβουλία του CSR HELLAS ολοκληρώθηκε η αναφύτευση κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος, ενώ ξεκίνησε η αντικατάσταση των καμένων στάσεων ΚΤΕΛ

Το CSR HELLAS, θεσμικός εκφραστής της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες που από την πρώτη στιγμή ανέλαβε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις τραγικές πυρκαγιές στις 23 Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, συντονίζοντας δράσεις σε συνεργασία με τα μέλη του.

Στο πλαίσιο αυτό και εν όψει της διοργάνωσης του Αυθεντικού Μαραθώνιου Δρόμου στην κλασσική διαδρομή στις 11 Νοεμβρίου 2018, ολοκληρώθηκε η αναφύτευση της Λεωφόρου Μαραθώνος μήκους 4,1 χλμ. (δυτικό πρανές) που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά. Με σκοπό τη συμβολή στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, προσφέρθηκαν από την εταιρεία Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ και φυτεύτηκαν 1.300 δενδρύλλια από τα φυτώρια της εταιρείας στην Ελευσίνα και την Πάτρα, καθώς και 40 ελαιόδεντρα που προσέφερα η ΕΡΓΟΣΕ. Το έργο βασίστηκε σε μελέτη που εκπόνησε το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων κατά παραγγελία των αρμόδιων αρχών και στην υλοποίησή του συμπεριελήφθησαν όλα τα στάδια, από την προετοιμασία του εδάφους μέχρι τη φύτευση και την επίβλεψη της περιοχής τουλάχιστο μέχρι το τέλος Μαρτίου 2019.

Συνεχίζοντας προς την ίδια κατεύθυνση για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση και επανένταξη της περιοχής στην οικονομική και κοινωνική ζωή, το CSR HELLAS σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα προχωρά ήδη στην αποξήλωση και σε δεύτερο χρόνο στην αντικατάσταση των καμένων στάσεων ΚΤΕΛ κατά μήκος της ίδιας διαδρομής, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών που χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι παραπάνω πρώτες δράσεις του CSR HELLAS και των επιχειρήσεων-μελών του εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης συνεργασίας, που αναπτύσσει σταδιακά τόσο με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση όσο και με την Πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην κάλυψη αναγκών που δεν προβλέπεται να καλυφθούν από τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες δημιουργίας οφέλους για την πληγείσα περιοχή και τους κατοίκους της, λειτουργώντας ως παράδειγμα συμβολής στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 και ειδικότερα στο Στόχο 17 που θέτει στο επίκεντρο την αξία της συνεργασίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Απρίλιος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες Πληροφορίες: CSR HELLAS –  Info@csrhellas.org  – 2103387422

 

Categories: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ and ΝΕΑ CSR HELLAS.