ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση έναρξης του προγράμματος CEASE

(Companies in Europe ASsociated to End gender based violence)

 

12 Νοεμβρίου 2018

Το CSR HELLAS υλοποιεί το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEASE για την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου και συνδιοργάνωσε με τους εταίρους του από την Γαλλία και το Βέλγιο την εκδήλωση επίσημης έναρξής του προγράμματος που έγινε την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 στο Παρίσι, με τη συμμετοχή ανωτάτων στελεχών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω της δημιουργίας ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενεργά και ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του CSR HELLAS που υποστηρίζουν τις δράσεις του προγράμματος. Συγκεκριμένα, η  κ. Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. (θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ Α.Ε.) και ο κ. Ιάκωβος Καργαρώτος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, υπέγραψαν τη δήλωση δέσμευσης (Commitment Charter) επιχειρήσεων για ανάληψη δράσης αναφορικά με την καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου. Σημειώνεται ότι στο προσεχές διάστημα και άλλες ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη του CSR HELLAS έχουν ήδη δηλώσει οτι θα υπογράψουν το Commitment Charter.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μετά την υπογραφή του Commitment Charter από τις επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκαν τρία τραπέζια διαλόγου στα οποία εκπρόσωποι επιχειρήσεων, ακαδημαϊκής κοινότητας και σχετικών με το θέμα φορέων συζήτησαν για την ανάπτυξη συνεργιών, την αποτελεσματική επικοινωνία και την εφαρμογή καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της βίας βάσει φύλου. Από την πλευρά της ελληνικής συμμετοχής, εκτός από τις επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν, στα τραπέζια διαλόγου συμμετείχαν, επίσης, το Κέντρο Γυναικείων Ερευνών και Μελετών «Διοτίμα» και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.).

Στόχος του προγράμματος CEASE, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι: α) η ανάδειξη του ρόλου των επιχειρήσεων στην καταπολέμηση της βίας βάσει φύλου, β) η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και φορέων και γ) η δημιουργία ενός σχετικού on-line εκπαιδευτικού εργαλείου για στελέχη επιχειρήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες: Παναγιώτα Λαμπροπούλου (pl@csrhellas.org)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

 

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Απρίλιος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Categories: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ and ΝΕΑ CSR HELLAS.