– ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δευτέρα 03 Δεκεμβρίου 2018

                                                                                                        

Με πρωτοβουλία του CSR HELLAS ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση 8 κατεστραμμένων στάσεων ΚΤΕΛ επί του καμένου τμήματος της Λεωφόρου Μαραθώνος

Το CSR HELLAS, θεσμικός εκφραστής της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες που από την πρώτη στιγμή ανέλαβε για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις τραγικές πυρκαγιές στις 23 Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, συντονίζοντας δράσεις σε συνεργασία με τα μέλη του.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση οχτώ (8) στάσεων ΚΤΕΛ επί του καμένου τμήματος της Λεωφόρου Μαραθώνος που επλήγη από την καταστροφική πυρκαγιά, σε ανταπόκριση σχετικού αιτήματος που κατατέθηκε από πλευράς Δήμου Μαραθώνα. Το έργο βασίστηκε σε τεχνικές προδιαγραφές που παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ενώ το CSR HELLAS ανέλαβε το συντονισμό και υλοποίηση του έργου μέσω ανάθεσης του συνόλου του σε εργολήπτρια κατασκευάστρια εταιρεία, με κόστος που καλύφθηκε από συνεισφορές των εταιρειών Ελληνικός Χρυσός, Interamerican, ΚΑΥΚΑΣ, Μύλοι Λούλη, Νιρεύς, Novartis, Όμιλος Mellon, Philips Hellas, Siemens, ΣΟΛ, ΤΙΤΑΝ, Τράπεζα Θεσσαλίας και Unilog, μελών του CSR HELLAS.

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια: α) αποξήλωση των κατεστραμμένων στάσεων, πριν από τη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθώνιου Δρόμου στην κλασσική διαδρομή στις 11 Νοεμβρίου 2018, β) δημιουργία βάσης σκυροδέματος για κάθε στάση, με πρόσθετη χορηγία σε είδος (τσιμέντο) από την εταιρεία ΤΙΤΑΝ, μέλος του CSR HELLAS και γ) κατασκευή και τοποθέτηση των νέων στάσεων.

Η παραπάνω δράση του CSR HELLAS και των επιχειρήσεων-μελών του εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης συνεργασίας, που αναπτύσσει σταδιακά τόσο με την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση όσο και με την Πολιτεία σε κεντρικό επίπεδο, με στόχο την συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην κάλυψη αναγκών που δεν προβλέπεται να καλυφθούν από τα μέτρα στήριξης της Πολιτείας. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που θα μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες δημιουργίας οφέλους για την πληγείσα περιοχή και τους κατοίκους της, λειτουργώντας ως παράδειγμα συμβολής στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 και ειδικότερα στο Στόχο 17 που θέτει στο επίκεντρο την αξία της συνεργασίας.

edf

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Απρίλιος 2017) τα μέλη του ανέρχονται σε 134. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS συντονίζει τη Γραμματεία του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) και εκπροσωπεί το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερες Πληροφορίες: CSR HELLAS –  Info@csrhellas.org  – 2103387422

Categories: ΚΟΙΝΩΝΙΑ and ΝΕΑ CSR HELLAS.