Η πανδημία του COVID-19 και οι απροσδόκητες συνθήκες που διαμόρφωσε οδήγησε τις επιχειρήσεις σε διαρκή προσαρμογή των επιχειρηματικών τους μοντέλων και της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του δικού τους μεριδίου ευθύνης  για τον περιορισμό της εξάπλωσης του φονικού ιού. Το CSR HELLAS στο πλαίσιο της διάδοσης καλών πρακτικών έμπρακτης κοινωνικής ευθύνης και ενημέρωσης σχετικά με τη συμβολή των επιχειρήσεων στην περίοδο πρωτόγνωρης κρίσης και αυξημένης ευθύνης σε κάθε επίπεδο που διανύουμε, δημιούργησε μία ειδική ιστοσελίδα αφιερωμένη στον Covid-19: https://csrhellas-covid19.gr/

Στόχος της παραπάνω πρωτοβουλίας είναι η ευρύτερη διάδοση και πολλαπλασιασμός ενεργειών που έχουν υιοθετήσει τα μέλη του για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία, η προώθηση υπεύθυνων πρακτικών από τις επιχειρήσεις, αλλά και η ενημέρωση όλων για τις δράσεις διεθνών οργανισμών και φορέων στην αντιμετώπιση της κρίσης και των επιπτώσεών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη, σήμερα, 60 Μέλη του CSR HELLAS, οι μισές από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο, ανέλαβαν άμεσα δράση στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ενδιαφερομένων μερών τους.

Με αφορμή την παραπάνω πρωτοβουλία, η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR HELLAS, δήλωσε: «Ο COVID-19 άλλαξε τη ζωή μας και το μέλλον μας. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά από αυτή την εμπειρία που ανέδειξε με συγκλονιστικό τρόπο την αξία της ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, της αλληλεγγύης και της έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. 

Το CSR HELLAS, παραμένει σταθερά προσηλωμένο τα τελευταία 20 χρόνια στη δημιουργία ενός δυναμικού υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης, με προτεραιότητα στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Είμαστε όλοι περήφανοι που οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Ελληνική Πολιτεία αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους να συμβάλουν στην επίτευξη των κοινών στόχων προασπίζοντας την υγεία των πολιτών και ενδυναμώνοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας.   Η σύμπραξη και η δέσμευση σε κοινές αρχές και συμφέροντα όπως η δημόσια υγεία, η προστασία του πολίτη και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου καθορίζουν ήδη και την κυρίαρχη προτεραιότητά μας για την επόμενη μέρα, της επιστροφής στην εργασία και τη μετά τον COVID 19 κανονικότητα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αλεξάνδρα Λεφοπούλου, κιν. 6986576307, alexandra.lefopoulou@gmail.com .

Σχετικά με το CSR HELLAS

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Απρίλιος 2020) τα μέλη του ανέρχονται σε 128. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS είναι παράλληλα ο συντονιστής φορέας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact Network Hellas). Εκπροσωπεί επίσης το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS.