Το CSR HELLAS προσυπογράφει την παρακάτω θέση του CSR EUROPE για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απροσδόκητη κατάσταση της πανδημίας που βιώνουμε.

Δελτίο Τύπου CSR EUROPE

  • Εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας του COVID-19, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τη λειτουργία τους αναλαμβάνοντας το δικό τους μέρος ευθύνης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του φονικού ιού
  • Όμως, ο κορονοϊός θέτει προκλήσεις που δεν έχουν προηγούμενο, ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επιβάλλουν την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η κρίση δημόσιας υγείας και να έρθουν καλύτερες μέρες.

Ο κορονοϊός (COVID-19) έχει αλλάξει τη ζωή μας, επηρεάζοντας τους ανθρώπους και τις κοινωνίες μας κατά τρόπο πρωτοφανή. Οι άνθρωποι που είναι στην πρώτη γραμμή για την προστασία και την περίθαλψή μας δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και αξίζουν την ευγνωμοσύνη και την υποστήριξή μας. Πριν από τον COVID-19 θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι επιχειρήσεις θα προχωρούσαν σε αναδιοργάνωση της παραγωγής τους για να υποστηρίξουν τα εθνικά συστήματα υγείας προσφέροντας αντισηπτικά, προστατευτικές μάσκες, αναπνευστήρες και άλλα μηχανήματα υποστήριξης της ζωής. Πριν από τον COVID-19 θα ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι επιχειρήσεις θα έδιναν πρόσβαση στους πόρους και την τεχνογνωσία τους για τον περιορισμό της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού. Τώρα όμως,  εν μέσω της πανδημίας,  οι επιχειρήσεις, αναπροσαρμόζουν  το μοντέλο λειτουργίας τους και συμβάλλουν  στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Κάθε προσπάθεια έχει αξία και κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, οι προκλήσεις που δημιουργεί ο COVID-19 υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται  για διατήρηση των θέσεων εργασίας και συμβολή στις κοινότητες στις οποίες λειτουργούν.

Κάθε μέρα, ο COVID-19 μας διδάσκει ότι αν δεν συνεργαστούμε δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε πιο βιώσιμο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα είναι επίσης ευνοϊκό για το περιβάλλον και το κλίμα, τους ανθρώπους και την οικονομία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να φροντίσουν τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους, τους πελάτες και προμηθευτές τους, και τις κοινωνίες μέσα στις οποίες λειτουργούν, εάν θέλουν να παραμείνουν ζωντανές και να αναπτυχθούν. Μόνο μέσα από τη συνεργασία θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη, στον πυρήνα της οποίας συνυπάρχουν η βιωσιμότητα, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η συμπερίληψη (inclusiveness). Με βάση το κράτος δικαίου, η εμπιστοσύνη και ενσυναίσθηση είναι πρωταρχικής σημασίας για την αναγκαία συνεργασία προκειμένου να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζοντας πολλά και ποικίλα προβλήματα εξαιτίας του COVID-19,  προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης, της αλληλεγγύης και της συντονισμένης ευρωπαϊκής δράσης. 

Οι δράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο. Μόνον έτσι θα καταστεί δυνατή  η πολυδιάστατη, συντονισμένη και ταχεία αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία και η δημιουργία καλύτερου μέλλοντος.. Καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να το καταφέρει μεμονωμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της προς αυτή την κατεύθυνση μέσω αποφασιστικών δράσεων και μέτρων.

 

Σχετικά με το CSR HELLAS

Το CSR HELLAS είναι μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000. Σήμερα (Απρίλιος 2020) τα μέλη του ανέρχονται σε 128. Είναι ο εθνικός εταίρος του CSR Europe –του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)– που εκτός από μεγάλες επιχειρήσεις μέλη του έχει αναπτύξει και ένα δίκτυο 40 και πλέον εθνικών εταίρων σε όλη την Ευρώπη. Το CSR HELLAS είναι παράλληλα ο συντονιστής φορέας του Ελληνικού Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact Network Hellas). Εκπροσωπεί επίσης το Παγκόσμιο Δίκτυο CSR 360 στην Ελλάδα. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της ιδέας, των αρχών και αξιών της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, η διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία με απώτερο σκοπό την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Categories: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ and ΝΕΑ CSR HELLAS.