ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ CSR HELLAS

Με επιτυχία διεξήχθη την 30η Μαρτίου 2015 η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου CSR HELLAS (Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).

Στην αρχή πραγματοποιήθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός για την περίοδο Μάρτιος 2014 – Μάρτιος 2015 και στη συνέχεια ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι τριετής, συγκροτήθηκε σε σώμα, με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος:[break]Μαρία Αλεξίου (Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ – Διευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου)

Αντιπρόεδρος:[break]Πάκης Παπαδημητρίου (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ A.E. – Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας)

Γραμματέας:[break]Αλεξάνδρα Πάλλη (ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Μέλος ΔΣ)

Ταμίας:[break]Νίκος Μέλιος (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E – Υποδιευθυντής ΕΚΕ)

Μέλη:[break]Ναυσικά Ζευγώλη (VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς) Αλεξία Μαχαίρα (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας) Ξανθή Παπαδάκη (McCAIN HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. – Administration Manager) Ράνια Σουλάκη (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. – Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου)

Την Ελεγκτική Επιτροπή του Δικτύου αποτελούν οι:

Κεχαγιά Ευτυχία (Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. – HR Officer Systems Development)

Κλάψη Βάσια (ΜΟΤΟΡΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και ΕΚΕ)

Λάππας Αναστάσιος (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Πρόεδρος Δ.Σ.)

Categories: ΝΕΑ CSR HELLAS.
Key Words: Ισχυροί Θεσμοί and Προάσπιση Ελευθερίας του Συνδικαλίζεσθαι.