Προωθητικό Έντυπο ΕΚΕ του Δικτύου

ekdoseis-2016-09

Tο Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σχεδίασε το παρόν φυλλάδιο, με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων ως προς την ένταξη στρατηγικών ΕΚΕ στις δραστηριότητές τους, οι οποίες θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην αρμονική συνύπαρξη επιχειρηματικής επιτυχίας και κοινωνικής ευαισθησίας.

Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2004.