ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ekdoseis-2016_Artboard 10

Ο κατάλογος καλών πρακτικών υποστηρίζει την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Αποτελεί άριστο εργαλείο για όλους εκείνους που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα την έννοιά της και πιθανόν επιθυμούν να περιλάβουν κάποιες από τις πρακτικές αυτές στις δικές τους δράσεις. Ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει διαφορετικό σχεδιασμό απ’ ό,τι οι προηγούμενοι, προκειμένου να καλυφθούν θέματα που προέκυψαν μετά την υποβολή μεγάλου αριθμού πρακτικών (άνω των 100).

Διαμορφώθηκε σε τρεις διαφορετικές ενότητες:

  1. Η πρώτη έχει τέσσερα θεματικά πεδία: Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία και περιέχει πρακτικές που είναι καινοτόμες, έχουν συνέχεια και συνέπεια ή παρουσιάστηκαν σε συνέδρια που διοργανώθηκαν από το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ.
  2. Hδεύτερη ενότητα προστέθηκε γιατί διαπιστώθηκε ότι πολλές πρακτικές έχουν γίνει πλέον «συνήθεις» σε κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους (π.χ. ανακύκλωση, εθελοντική αιμοδοσία κ.λπ.). Έτσι, σύμφωνα με τα κριτήρια που είχαν τεθεί, αυτές θα έπρεπε να αποκλειστούν από τον κατάλογο. Όμως, δεδομένου του ρόλου του καταλόγου ως εργαλείου διάδοσης, θεωρήθηκε ότι και αυτές οι πρακτικές δεν παύουν να είναι μια πραγματικότητα και θα έπρεπε κάπως να εμφανιστούν, προκειμένου να έχουμε σφαιρική καταγραφή πρακτικών.
  3. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επεκράτησαν το 2007, δε θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ο συγκεκριμένος κατάλογος αν δεν περιελάμβανε στην τρίτη ενότητα και τις ενέργειες που έκαναν οι εταιρείες μέλη, ανταποκρινόμενες στην έκκληση για βοήθεια των περιοχών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του ίδιου έτους.
Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2011.