ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜμΕ

ekdoseis-2016-07

Ο κατάλογος καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε, είναι ο δεύτερος που εκδίδει το Δίκτυο CSR HELLAS, με στόχο να αποτελέσει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εργαλείο γνώσης και διάχυσης της έννοιας και των αρχών της ΕΚΕ και των δράσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιό της.
Οι επιλεγείσες πρακτικές δίνουν μια μικρή μόνο εικόνα του τι κάνουν με δική τους πρωτοβουλία πολλές ελληνικές ΜμΕ, σε θέματα με κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Ελπίζουμε οι αναγνώστες να βρουν τον παρόντα κατάλογο ενδιαφέροντα και ικανό να τους οδηγήσει σε ανάληψη παρόμοιων πρακτικών από τις επιχειρήσεις τους.

Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2011.