ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ

ekdoseis-2016-12

Ο οδηγός αυτός στοχεύει στην παροχή βοήθειας για οικοδόμηση μιας επιχείρησης που εκτιμούν οι άνθρωποι. Απευθύνεται τόσο σε εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις στις ΜμΕ όσο και στα υπόλοιπα στελέχη που στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους έχουν κάποια ευθύνη που άπτεται θεμάτων ΕΚΕ. Αποσκοπεί στο να γίνει η ΕΚΕ αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής πρακτικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, του οργανισμού ή του τομέα της αγοράς στον οποίο αυτοί δραστηριοποιούνται.

Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2010.