ΕΝΤΥΠΟ – PROSPECTUS

ekdoseis-2016-08

Προωθητικό Έντυπο που περιγράφει τις βασικές έννοιες ΕΚΕ και εξηγεί τη φύση και το ρόλο του Δικτύου CSR HELLAS.

Categories: ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
Έτος: 2010.